Mitä on M2-asukastoiminta?

Mikäli haluat tutustua kiinteistösi hoitoon, päätöksentekoon M2-Kodeilla ja naapureihisi nykyistä syvällisemmin, olet tervetullut mukaan asukastoimintaan! Asukastoimintaa kutsutaan myös asukasdemokratiaksi, ja se on talon asukkaiden lakisääteistä, muodollista vaikuttamis- ja kehittämisyhteistyötä, joka tapahtuu eritasoisissa toimielimissä. Asukastoiminta on asukkaille täysin vapaaehtoista.

M2-Kotien asukastoiminta on kolmiportaista. Toiminnalla pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä.

Talotoimikunnat (213 kpl)

MIKÄ: Talokohtainen asukastoiminnan ryhmä, jonka jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahden vuoden välein. Asukastoiminta on vapaaehtoista eikä siitä makseta palkkaa.

TEHTÄVÄ: Järjestää talon asukkaiden kesken yhteistä toimintaa, esim. yhteisiä tapahtumia ja tempauksia. Toiminta rahoitetaan talokohtaisilla määrärahoilla, summa määräytyy talon neliöiden mukaan.

Alueryhmät (12 kpl)

MIKÄ: Alueryhmän jäsenet valitaan joka toinen vuosi alueellisen asukastoiminnan teemaillassa. Mukaan voi tulla kuka tahansa alueella asuva M2-Kotien asukas.

TEHTÄVÄ: Alueryhmät järjestävät alueille yhteistä tekemistä ja tapahtumia M2-Kotien ja asukkaiden yhdessä määrittämien teemojen alla. Teemoja ovat ympäristö ja kierrätys, pelastus ja turvallisuus, luonto ja retkeily, liikunta ja hyvinvointi

Asukasneuvosto

MIKÄ? Asukasneuvosto on asukastoiminnan ylin taso ja koostuu alueryhmien puheenjohtajista.

TEHTÄVÄ: Asukkaan ääni M2-Kotien hallituksessa. Ottaa kantaa M2-Kotien talouteen ja toimintaan.

Asukkailla on oikeus osallistua valmisteluun ja antaa lausuntoja muun muassa:

  • talousarvioesityksestä,
  • vuokranmääritysesityksestä,
  • talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä ja pitkänajan korjaussuunnitelmista,
  • huoltosopimuksen sisällöstä sekä huoltotehtävien järjestämisestä.

Lue lisää asukastoiminnasta.