Vakuutukset

Kotivakuutus

M2-Kodit edellyttää vuokrasuhteen ehtona asukkailtaan voimassa olevaa kotivakuutusta. Kotivakuutus korvaa muun muassa asukkaan omalle irtaimistolle tapahtuneet vahingot. Se sisältää myös vastuuvakuutuksen, jota asukas voi tarvita yllättävien asumisessa tapahtuneiden vahinkojen varalta.

AsumisPLUS-vakuutus

M2-Kodit tarjoaa asukkailleen asukasetuna tavanomaista talkoovakuutusta monipuolisemman AsumisPlus-vakuutuksen, josta voi hakea korvausta esimerkiksi kadonnen avaimen, lukon uusimisen tai oven avaamisen kustannuksia. Lisäksi asukkaalla tulee aina olla voimassa oleva kotivakuutus.

Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti asuvat ja talkoisiin osallistuvat henkilöt. Tapaturman hoitokulujen osalta vakuutettuina ovat myös taloyhtiön tai asukkaiden vieraat. Vakuutus on voimassa yhtiön piha-alueella, yhteisissä tiloissa ja talkootyöhön liittyvillä matkoilla.

Talkootoimintaan liittyvä vastuuvakuutus täydentää talkoiden aikana työskentelevien asukkaiden sekä muiden ilman taloudellista korvausta talkoisiin osallistuvien yksityishenkilöiden omaa vastuuvakuutusturvaa. Vakuutus on voimassa taloyhtiön virallisesti kokoonkutsumisissa ja asukkaille ennakkoon ilmoitetuissa talkoissa.

AsumisPlus sisältää talkoo-tapaturmavakuutuksen lisäksi muita turvia asukkaalle:

AsumisPlus vakuutus

Vahinkoilmoitukset tulee aina tehdä suoraan vakuutusyhtiöön, joka päättää mahdollisista korvausten maksamisesta vakuutusehtojen mukaisesti. M2 ei voi vaikuttaa korvauspäätöksiin eikä ole vastuussa niistä.

Lisätietoja AsumisPlus -vakuutuksesta ja korvauksen hakemisesta.

Kiinteistövakuutus

Kiinteistövakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman vakuutusehtojen mukaisen vahingon. Tällaisia vahinkoja ovat muun muassa tulipalo, putkivuoto, viemäritukos, ilkivalta, myrskyvahinko ja vastuuvahingot. Kiinteistövakuutuksesta ei korvata asukkaan aiheuttamia tuottamuksellisia vahinkoja eikä asukkaan irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja. Näitä varten asukkaalla tulee olla oma kotivakuutus.


Mitä mieltä olit aiheesta?