Asunnottomuuden ennaltaehkäisy edellyttää yhteistyötä

Suomi on EU-maista ainoa, jossa asunnottomuus on laskenut. Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä asunnottomuuden vähentämiseksi, mutta maassamme on edelleen 7 000 asunnotonta.

Suomi on EU-maista ainoa, jossa asunnottomuus on laskenut. Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä asunnottomuuden vähentämiseksi, mutta maassamme on edelleen 7 000 asunnotonta.

Räjähdysmäisesti kasvanut maahanmuuttajien määrä on antanut oman lisämausteensa Suomen asuntopolitiikkaan. Enää eivät ei riitä satsaukset asunnottomuuden poistamiseen, vaan painopiste on siirrettävä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn tähtäävä ohjelma, työnimeltään AUNE, käynnistyi alkuvuodesta 2016. AUNE-ohjelma toteutetaan ympäristöministeriön johdolla ja siinä on mukana useita kaupunkeja, järjestöjä sekä ARA ja Raha-automaattiyhdistys RAY. Ohjelman tavoitteena on erityisesti ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja vahvistaa asumisedellytyksiä sekä toisaalta torjua asunnottomuuden uusiutumista. Tätä työtä ei voi tehdä kukaan yksin, vaan ohjelma halutaan rakentaa entistä kattavammin yhteistyössä valtion ja rahoittajien kanssa.

Jotta onnistumme rakentamaan toimivan mallin asunnottomuuden poistamiseksi, haluamme hyödyntää myös asukkaiden kokemuksia ja kehitysideoita.

Kohtuuhintaisia asuntoja pääkaupunkiseudulle

Riittävä määrä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on edellytys, jotta kaikille löytyy koti. Varsinkin pääkaupunkiseutua vaivaava tonttipula haastaa ideoimaan uusia asumisen ratkaisuja. Niihin talkoisiin tarvitaan kaikkien vuokra-asuntotoimijoiden panosta. Me Y-Säätiössä haluamme olla aktiivisesti mukana ratkomassa yhteiskunnan haasteita ja luomassa hyvää elämää. Näin toteutamme missiotamme yhteiskunnallisena yrityksenä.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä tärkeää on tunnistaa asiakkaan asumisvaikeudet. Pitkittyessään asunnottomuuteen voi liittyä usein työttömyyttä ja keskimääräistä suurempi tarve sosiaali- ja terveyspalveluille. Häätöprosessi tulee kaikille kalliiksi. On siis tärkeää ohjata oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea ja opastusta sitä tarvitseville. Esimerkiksi asumisneuvonnan on todettu olevan erilaisissa asumishäiriöissä tuloksellinen keino asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Maahanmuuttajien ja nuorten kasvava asunnottomuus edellyttää omanlaistaan osaamista ja kohdennettuja erityistoimenpiteitä.

Kaupunkien asunnottomuustyötä ohjaavat jatkossa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat. AUNE-ohjelman tavoitteena on juurruttaa asunnottomuutta ennaltaehkäisevät toimintatavat noin kymmeneen kaupunkiin. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja vähentäminen kannattaa, sillä tutkimusten mukaan asunnottomuuden vähentäminen tuo yhteiskunnalle merkittäviä kustannussäästöjä. Suomi tarvitsee reipasta otetta asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Muussa tapauksessa hienosti laskusuuntainen asunnottomuustilastomme kääntyy nousuun.

Tags:

Mitä mieltä olit blogipostauksesta?