Kaupungistuminen kirittää vuokra-asumista

Nopeasti kallistuneilla asuntomarkkinoilla vuokra-asuminen voi olla myös omistusasumista edullisempi asumismuoto. Tältä perustalta on mahdollista puhua jopa vuokra-asumisen uudesta tulemisesta.


Asuminen ja koti ovat elämämme keskipisteitä. Ne vaativat myös merkittävää taloudellista panostusta. Asumisella on väliä. Kaupunkien suunnittelijoilla ja rakentajilla on vastuullinen tehtävä luoda laadukasta ja monipuolista asumista viihtyisässä ympäristössä.

Asumisen laatu on paljon muutakin kuin neliöitä, liikenneyhteyksiä ja energiatehokkuutta. Laatu on myös henkilökohtainen kokemus. Yhdelle se on mahdollisimman moderni asunto luonnon keskellä, toiselle jo elämää nähnyt asuntovanhus kivikaupungissa, kolmannelle jotain muuta. Asumisen toiveet vaihtelevat elämäntilanteen mukaan. Jotta erilaiset asumistoiveet täyttyisivät, tarvitaan toimivia vuokra-asuntomarkkinoita.

Lähes 90 prosenttia vuokralla asuvista on yksin tai kaksin asuvia.

Vuokra-asuminen on erityisesti nuorten suosima asumismuoto. Alle kolmekymppisten asuntokunnista vuokralla asuu lähes 80 prosenttia. Etenkin kaupungeissa vuokra-asuminen on suosittua. Esimerkiksi Helsingissä vuokralla asuu puolet kaikista asuntokunnista. Vuokra-asuminen on myös pienten asuntokuntien suosiossa. Lähes 90 prosenttia vuokralla asuvista on yksin tai kaksin asuvia. Suomalaisten asuntokunnat ovat pienentyneet jo pitkään. Sekin on lisännyt vuokra-asuntojen kysyntää.

Kaupunkiseudut kasvavat nopeasti. Yksin Helsinkiin tuli viime vuonna 40 prosenttia koko Suomen väestönkasvusta. Samalla tapaa pääkaupunkiseutu on usean vuosikymmenen ajan – joka ikinen vuosi – kasvanut useamman keskikokoisen kunnan väkimäärän verran. Vaikka omistusasuminen on meillä jatkossakin merkittävässä roolissa ja monen unelma, vahvistaa kaupungistuminen vuokra-asumisen roolia.

Asuntotuotanto ei ole pysynyt mukana kaupunkien nopean kasvun vauhdissa. Tulijoita on asuntoja enemmän. Tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta on nostanut asuntojen hintoja ja myös vuokria erityisesti pääkaupunkiseudulla. Edullisimpienkin asuntojen hinnat ovat monille jo kipurajalla. Vaikka asumismukavuuteen tai väljyyteen olisi halua panostaa, ei vaihto kalliimpaan asuntoon ole aina mahdollista tai järkevää asukkaiden taloustilanteen vuoksi.

Asuntotuotanto on vastannut tähän tilanteeseen rakentamalla yhä pienempiä asuntoja. Mutta ollaanko oikealla tiellä? Tutkimusten mukaan asukkaiden, myös yksinasuvien, toive on kohtuullinen asumisväljyys ja huomattavasti nykyistä rakentamista tilavammat asunnot.

Nopeasti kallistuneilla asuntomarkkinoilla vuokra-asuminen voi olla myös omistusasumista edullisempi asumismuoto. Perinteisesti oma asunto on nähty mahdollisuutena säästää ja kasvattaa omaa varallisuutta. Haave omasta asunnosta elää vahvana, mutta sen rinnalla yhä useampi valitsee aktiivisesti vuokra-asumisen ja kohdistaa säästönsä muihin sijoituksiin. Tältä perustalta on mahdollista puhua jopa vuokra-asumisen uudesta tulemisesta.

Blogi julkaistu joulukuun M2-lehdessä, tutustu koko lehteen.

Kolumni: Mari Vaattovaara

Kuva: Ilmari Fabrizius

Tags: ,

Mitä mieltä olit blogipostauksesta?