Käyttöehdot ja henkilötietosuoja

Palvelun tarkoitus

M2-Kodit internet-palvelun (jäljempänä Palvelu) tarkoituksena on parantaa M2-Koteja koskevien tietojen ja palvelujen saatavuutta. Käyttämällä Palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sellaisenaan.

Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

1. Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kiinteistö Oy M2-Kodeille tai muille tiedontuottajille. Palvelun sisältämän aineiston osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman M2-Kotien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

2. Vastuurajoitus

Palvelun sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa M2-Kodeista, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Palveluissa annettua tietoa ja materiaalia ei voida pitää M2-Koteja sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

M2-Kodit pyrkii huolellisesti varmistamaan Palvelun sisällön virheettömyyden ja ajantasaisuuden, Palvelun virheettömän ja keskeytymättömän toiminnan sekä sen, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. M2-Kodit ei kuitenkaan vastaa mistään Palvelun käytöstä tai Palvelun toimimattomuudesta käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista eikä vahingoista.

Jos Palvelun ja M2-Kotien muun virallisen aineiston välillä on eroavuuksia, noudatetaan aina virallisesti julkaistua muotoa.

Palveluun voi sisältyä käyttäjän avuksi tarkoitettuja linkkejä kolmansien tahojen sivuille. M2-Kodit pyrkii varmistamaan linkkien toimimisen, mutta ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.

Käyttäjällä on mahdollisuus lähettää Palvelun kautta viestejä M2-Kodeille. Viestin perille saapuminen ja viestin tietojen oikeellisuus ovat käyttäjän vastuulla.

M2-Kodeilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun sisältöä ja käyttöehtoja, Palvelun saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille.

Evästeet (Cookies)
Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies)-tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Henkilötietojen käsittely
Palvelun sivujen selaaminen ei edellytä rekisteröitymistä, eikä M2-Kodit kerää käyttäjien henkilötietoja alla kerrottuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Palvelu sisältää käyttäjätoimintoja kuten Asuntohakemus, joissa pyydetään ilmoittamaan henkilötiedot. Näiden lomakkeiden lähetys on salattu SSL-protokollaa käyttäen. Näin ilmoitetut tiedot kerätään asiakasrekisteriin, josta on erillinen rekisteriseloste alla.

Muiden lomakkeiden lähetys samoin kuin sähköpostin lähettäminen Palvelussa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin on suojaamatonta, eikä niillä sen johdosta tule lähettää henkilötunnusta, tilinumeroa, palkkatietoja tai muita arkaluonteisia tietoja.

Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän osallistuessa kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin.

Jos kävijä lähettää Y-Säätiölle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Y-Säätiössä ja henkilötietolain edellyttämän rekisteriselosteen löydät alta kohdasta Henkilötietosuoja.

3. Tilastotietojen kerääminen

Y-Säätiö-konserni, johon Kiinteistö Oy M2-Kodit kuluu, voi kerätä kaikista Palvelun käyttäjistä tilastotietoja ja analysoida näin kerättyä tietoa. Tietojen keräys ja analysointi toteutetaan kuitenkin siten, ettei niitä voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin. Y-Säätiö-konserni myös ostaa tilastotietojen keräys- ja analysointipalveluja.

Henkilötietosuoja

Henkilörekisterit

M2-Kotien tehtäviensä hoitamiseksi keräämät henkilötiedot muodostavat henkilötietolain (523/1999) mukaisia henkilörekisterejä.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatasoon toteutettu tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Alla olevasta henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukaisesta tietosuojaselosteesta ilmenee

  • mitä tietoja Y-Säätiö-konserni tallettaa asiakasrekisteriin,
  • mistä tietolähteistä tietoja kerätään,
  • mihin tietoja käytetään,
  • mihin rekisterissä olevia tietoja säännönmukaisesti luovutetaan,
  • miten rekisteriä suojataan,
  • rekisterin yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot,
  • tietoa rekisteröityjen oikeuksista ja tietojen tarkastaminen.

 

Tietosuojaseloste Asiakkaat