Kysely ARA-vuokra-asujille

Ympäristöministeriö selvittää hallitusohjelmassa kaavailtujen pääkaupunkiseudun ARA-asukkaiden tulojen tarkistusten vaikutuksia – M2-Kotien asukas: Tervetuloa vastaamaan kyselyyn.


Ympäristöministeriö selvittää hallitusohjelmassa kaavailtujen pääkaupunkiseudun ARA-asukkaiden tulojen tarkistusten vaikutuksia – M2-Kotien asukas: Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Vuoden 2017 alusta lähtien uusia asukkaita ja asukasvalintoja sekä sisäisiä vaihtoja ARA-asunnosta toiseen ovat koskeneet tulorajat. Hallitusohjelmassa esitetään käyttöön otettavaksi tulojen määräaikaisia tarkistuksia keinona parantaa vuokra-asuntojen kohdentumista niitä eniten tarvitseville. Tulevaisuudessa uusien asukkaiden tulot tarkistettaisiin noin viiden vuoden välein. Tarkistus koskisi vain uusia vuokrasopimuksia. Tämä kysely koskee pääkaupunkiseudun ARA-vuokra-asukkaita, pois lukien erityisryhmille varattujen asuntojen asukkaat.

Ympäristöministeriö selvittää nyt pääkaupunkiseudun ARA-asukkaiden mielipiteitä tulotason määräaikaisten tarkistusten vaikutuksista. Kyselyyn pääset vastaamaan osoitteessa fi.research.net/r/asukaskyselytulorajoista.  Kyselyyn voi vastata 8.10.2017 asti. Tulokset kerää ja analysoi Owal Group Oy. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastauksia luovuteta vuokra-asuntojen omistajille tai viranomaisille.

Vastaa kyselyyn osoitteessa fi.research.net/r/asukaskyselytulorajoista. Panostasi vaikutusten arviointiin arvostetaan suuresti!

 

The Ministry of Environment is carrying out a research to find out what impacts periodic income checks would have – M2-Kodit tenant: Welcome to a questionnaire!

From the beginning of 2017, a maximum income ceiling has been applied for ARA rental apartments’ new tenants, in tenant selection and in internal exchanges between ARA apartments. The Government proposed in its programme that periodic income checks could be used as a way to ensure that rental accommodation are offered to those most in need. According to this plan, the income of ARA tenants would be checked every five years in the Helsinki Metropolitan Area. The check would be applied to new tenancy agreements only. The survey includes ARA tenants in the Helsinki Metropolitan Area, excluding tenants in housing for special needs.

The Ministry of Environment aims to find out the impacts periodic income checks would have. Hence there is a questionnaire to ARA tenants in the Helsinki Metropolitan Area as part of a survey. The questionnaire can be found at www.research.net/r/aratenantsurvey. Last date for answers is 8th of October. The results of the questionnaire are collected and analysed by Owal Group Oy. All answers are treated in strict confidentiality and individual responses are never disclosed to the owner of your apartment or the authorities.

Take part in ministry’s survey at www.research.net/r/aratenantsurvey. Thank you very much for taking the time to respond to the questionnaire!