Ansökan

 • Vänligen gör endast en ansökan. Ju bredare sökkriterier du anger, desto lättare hittar du en lämplig bostad. Välj till exempel flera bostadsområden i stället för ett enda hus, och om antalet rum inte har någon betydelse för dig, använd då inga begränsningar. Om du vill kan du lägga till favorithem i din ansökan, som du särskilt skulle vilja flytta in i.

 • Favorithem är bostäder som du väljer för att informera uthyrningsrådgivaren om dina bostadspreferenser. Med hjälp av dina favoriter kan de hjälpa dig att hitta bostäder som passar dig. Det är inte obligatoriskt att lägga till favorithem i din ansökan. Du kan lämna in ansökan utan att markera några favorithem om du vill.

  Kom ihåg att du inte nödvändigtvis får ett erbjudande om ditt favorithem, men att våra uthyrningsrådgivare kan erbjuda dig liknande bostäder enligt ARA:s anvisningar om val av hyresgäster.

 • En finsk personbeteckning krävs för att du ska kunna ansöka om en bostad från M2-Kodit. Med personbeteckningen kontrollerar vi dina kredituppgifter under handläggningsfasen för ansökan. Förlust av kreditvärdighet är inte ett hinder för att ansöka, men det kan påverka detaljerna i avtalet, såsom hyresgarantins belopp.

  I ansökan efterfrågas också andra grundläggande uppgifter, såsom kontaktuppgifter, anställnings- eller utbildningsuppgifter samt uppgifter om eventuella personer som flyttar in med dig. Ange även dina månadsinkomster före skatt (bruttoinkomster) i ansökan. Fyll också i uppgifter om förmögenhet, eventuella lån och skulder. Vi efterfrågar alla dessa uppgifter redan i ansökan, eftersom M2-Kodit använder ARA:s anvisningar om val av hyresgäster.

 • När vi tar emot en bostadsansökan kontrollerar vi den. När bostäder blir lediga tas alla lämpliga ansökningar i beaktande. Från ansökningarna väljs enligt ARA:s anvisningar den sökande till vilken ett erbjudande kan göras.

  Vi strävar efter att erbjuda lediga bostäder till de som behöver dem mest vid den aktuella tidpunkten. Valet av hyresgäster påverkas av hur brådskande bostadsbehovet är, den sökandes livssituation samt inkomster och förmögenhet. Varje ansökan behandlas individuellt. Vi använder inte det traditionella kösystemet.

  Din bostadsansökan är giltig i tre månader. Om vi inte har erbjudit dig en bostad innan dess ska du komma ihåg att förnya din ansökan: m2kodit.fi/sv/ansokan.

  Tips: Kontrollera om du kan utvidga din bostadssökning till ett större område. Ju bredare sökkriterier du anger, desto lättare hittar du en lämplig bostad. Välj till exempel flera bostadsområden i stället för ett enda hus, och om antalet rum inte har någon betydelse för dig, använd då inga begränsningar.

 • Välj ”Bostadsansökan” högst upp på webbplatsen och sedan ”Redigera tidigare ansökan”, länken dit hittar du precis under dina favorithem. När du uppdaterar din ansökan för första gången måste du identifiera dig med bankkoder. Efter detta får du ansökningsspecifika inloggningsuppgifter som du kan använda för att enkelt redigera ansökan i framtiden.

  Det lönar sig att uppdatera en bostadsansökan särskilt om din livssituation förändras. Med aktuella uppgifter blir det lättare för oss att erbjuda dig en lämplig bostad.

  Ansökan är giltig i 3 månader åt gången, antingen från den dag du skickade in ansökan eller från det ögonblick du gjorde ändringar i den. Om du glömmer att uppdatera ansökan inom tidsfristen och ännu inte har fått ett bostadserbjudande ska du göra en ny ansökan.

 • Det är inte nödvändigt att lägga till bilagor i själva ansökan. Bilagor efterfrågas individuellt först då en lämplig bostad har hittats för dig. Du kan enkelt lägga till bilagor själv genom att redigera din ansökan i vår webbtjänst.

  Jag skickade in min ansökan och fick ett textmeddelande. Bör jag reagera på något sätt?

Val av hyresgäster och att få en bostad

 • Din ansökan behandlas så snart den skickas in. Vi använder inget kösystem, utan alla sökande ingår i urvalsprocessen av hyresgäster. Valen görs i enlighet med ARA:s kriterier för val av hyresgäster.

  Om en bostad är ledig, hur snabbt kan jag förvänta mig att få bostaden? Vad är den vanligaste väntetiden?

 • M2-Kodit:s val av hyresgäster baserar sig på ARA:s kriterier. Därför kan en sökande få ett bostadserbjudande samma dag, medan en annan kan vänta flera månader innan en lämplig bostad hittas.

  På grund av särdragen i urvalsprocessen av hyresgäster kan vi tyvärr inte ge dig preliminär information om hur din ansökan fortskrider eller informera dig om någon annan får den bostad du har ansökt om. Om vi hittar en lämplig bostad för dig och kan erbjuda dig den, kontaktar vi dig omedelbart.

 • Antalet sökande varierar kraftigt beroende på vilken stad det gäller. I de större städerna kan det finnas tiotals sökande för samma bostad.

 • M2-Kodit:s hyresbostäder är vanliga hyresbostäder, hem för oss alla. Men eftersom de är ARA-finansierade måste vi ta hänsyn till vissa regler i urvalsprocessen av hyresgäster. De viktigaste av dessa inkluderar hur brådskande bostadsbehovet är samt den sökandes förmögenhet och livssituation.

 • Även om sökandet efter ett nytt hem förståeligt nog ständigt är i tankarna, kan du tyvärr inte påskynda processen att få ett bostadserbjudande genom att ringa för att följa upp ansökan. Vi rekommenderar att du kontaktar kundtjänsten om din livssituation har förändrats och du inte själv kan redigera uppgifterna i ansökan i vår webbtjänst.

 • Om vi kan erbjuda dig en bostad kontaktar vi dig omedelbart både via textmeddelande och e-post.

 • Våra lediga bostäder syns på nätet tills hyresavtalet för bostaden har undertecknats. Av denna anledning kan vissa bostadsannonser fortfarande vara synliga på nätet även när bostadens uthyrningsprocess har fortskridit och bostaden har erbjudits. På grund av ARA:s regelverk som styr vår verksamhet måste våra bostäder vara synliga och tillgängliga för allmänheten tills uthyrningen är bekräftad. På detta sätt har alla möjlighet att ansöka om en bostad om den sökande som erbjuds bostaden inte tar emot den.

  Om ett objekt är ledigt erbjuder vi först bostaden till den som har störst behov av en bostad.

 • I många städer finns det helt enkelt fler sökande än det finns lediga bostäder. ARA:s kriterier för val av hyresgäster avgör vem som erbjuds en bostad. Om du inte får den bostad du önskar kan det finnas någon annan sökande vars behov av en bostad och livssituation är ännu mer kritiskt.

 • En betalningsanmärkning utgör inte ett hinder för att få en bostad, så det lönar sig definitivt att fylla i en ansökan. Dock kan en betalningsanmärkning påverka storleken på hyresgarantins belopp eller avtalets form. Dessa definieras individuellt i det skede då en lämplig bostad hittas. Hyresgarantins belopp kan motsvara 1–3 månaders hyra beroende på situationen. Som garanti godtas finansiell garanti, men också betalningsförbindelser från Kela och socialförvaltningen. Personlig borgen är inte möjlig.

 • Beskriv uttömmande din situation och ditt behov av bostad i ansökan, och gör en så bred sökning som möjligt. Utvidga till exempel sökområdet till hela staden i stället för en enda stadsdel.

 • Du kan ansöka om en ny bostad från M2-Kodit när din livssituation förändras. Fyll då i en ny bostadsansökan eller lägg till din nuvarande bostad i bostadsbytesbörsen i OmaM2-tjänsten.

  Information om bostaden och att bo i en av M2-Kodit:s bostäder

Information om bostaden och att bo i en av M2-Kodit:s bostäder

 • Vi strävar efter att ta nya bilder av bostäder när det är möjligt. Vi fotograferar bostaden endast när den är tom. Ofta sker bytet av hyresgäster så snabbt att det inte finns tid att ordna fotografering mellan bytena.

 • Sällskapsdjur är alltid välkomna att bo med dig i din bostad från M2-Kodit, med undantag för allergihuset i Hyvinge. Det är inte nödvändigt att nämna sällskapsdjur separat i ansökan.

 • Det beror på bostaden. I en del av M2-Kodit:s bostäder ingår vattenavgiften i hyran, medan den i andra debiteras separat. Information om vattenavgiften finns på bostadens presentationssida.

 • Som hyresgäst ansvarar du för att ordna ditt eget elavtal när du flyttar in i bostaden.

 • Mer detaljerad information om huset finns på sidan där bostaden presenteras. Du kommer till husets sida genom att välja föregående nivå i länkstigen som finns i bostadsannonsen.

  Till exempel: Ingångssida > Hyresbostäder > Vanda > Mårtensdal > Bredängsgränden 5 > 4R+KV

  Välj: Bredängsgränden 5

  Hyresgäster hittar information om sitt eget hus i OmaM2-tjänsten.

 • Beroende på objekt finns det parkeringsplatser utomhus med eller utan elstolpe samt i garage eller parkeringshall. Priset för parkeringsplatser varierar beroende på objekt. Kontrollera tillgängliga parkeringsplatser och deras priser hos ditt eget fastighetsskötselbolag.

Bostadsvisning

 • M2-Kodit ordnar inte allmänna visningar. Om vi hittar en lämplig bostad för dig får du ett bostadserbjudande. Därefter har du möjlighet att se bostaden vid en privat bostadsvisning.

 • M2-Kodit:s uthyrningsrådgivare kontaktar dig om ett lämpligt hem hittas och vi kan erbjuda dig en bostad. Innan detta ordnas inga bostadsvisningar på särskild begäran.