Tietosuoja

Käsittelemme Y-Säätiö-konsernissa henkilö- ja asiakastietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on kiinteistöliiketoiminnassa ja muussa konsernin toiminnassa välttämätöntä. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojaehdot