Asukastoiminta

Asukastapahtumat

Asukastapahtumat ovat osa M2-Kotien asukastoimintaa. M2-Kotien asukastapahtumia ideoi ja suunnittelee aluetoiminnassa mukana olevat asukkaat. Tapahtumatietoja päivitetään tapahtuman lähestyessä.

Katso kaikki tapahtumat

Asukastoiminta

Tule mukaan asukastoimintaan! Tavoitteenamme on lisätä yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä. M2-Kotien asukastoiminta on kolmiportaista.

Talotoimikunnat

Mikä: Talokohtainen asukastoiminnan ryhmä, jonka jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahden vuoden välein. Asukastoiminta on vapaaehtoista eikä siitä makseta palkkaa.

Tehtävä: Järjestää talon asukkaiden kesken toimintaa, esimerkiksi yhteisiä tapahtumia. Toiminta rahoitetaan talokohtaisilla määrärahoilla.

Alueryhmät

Mikä: Alueryhmän jäsenet valitaan joka toinen vuosi alueellisessa kokouksessa. Mukaan voi tulla kuka tahansa alueella asuva M2-Kotien asukas. Toimintaan on budjetoitu rahaa alueen asuntojen määrän mukaan. Alueryhmätoimintaan osallistuminen kannattaa, sillä sieltä voi saada vinkkejä ja ideoita myös oman talon tapahtumiin.

Alueryhmiä on 11: Helsinki, Espoo-Kirkkonummi, Vantaa, Järvenpää, Turku, Lahti, Kuopio, Jyväskylä, Tampere, Oulu ja Rovaniemi.

Tehtävä: Alueryhmät järjestävät alueille yhteisiä tapahtumia M2-Kotien ja asukkaiden yhdessä määrittämien teemojen mukaisesti. Teemoja ovat ympäristö ja kierrätys, pelastus ja turvallisuus, luonto ja retkeily, liikunta ja hyvinvointi.

Asukasneuvosto

Mikä: Asukasneuvosto on asukastoiminnan ylin taso ja se koostuu alueryhmien puheenjohtajista.

Asukasneuvoston puheenjohtaja on myös M2-Kotien hallituksen jäsen. Neuvosto ottaa kantaa M2-Kotien talouteen ja toimintaan.

Miten mukaan asukastoimintaan?

Asukastoimintaan pääsee mukaan olemalla yhteydessä oman talon talotoimikuntaan tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen m2asukastapahtumat@ysaatio.fi.

Asukastoiminnan materiaalit

Kokoukseen on hyvä tehdä esityslista, joka jämäköittää kokouksen etenemistä ja helpottaa kokouksessa puheenjohtajana ja sihteerinä toimivien työtä. Kokouksen työjärjestys kannattaa liittää esityslistana jo kokouskutsuun, jolloin esityslista voidaan hyväksyä työjärjestykseksi sellaisenaan.

Asukastoimikunnan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. asukastoimikunnan kokousten johtaminen ja koollekutsuminen, yhdessä sovittujen tehtävien etenemisen seuranta ja yhteydenpito isännöitsijään sekä asukastoimikunnan talouteen liittyvistä asioista huolehtiminen.

Asukastoimikunnan sihteeri tekee kokouspöytäkirjat sekä esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä vastaa asiakirjojen asiamukaisesta säilytyksestä. Puheenjohtaja tai sihteeri toimittaa kopiot kaikista asukastoimikunnan pöytäkirjoista isännöitsijälle, jotta isännöitsijä tietää mitä talossa tapahtuu.

Julkaistu: | Artikkelit

Asukastoiminta on olemassa asukkaita varten

Kaisa Nisulan avulla jokainen M2-Kotien talo voi järjestää omien asukkaidensa näköisiä tapahtumia ja toimintaa. Uudessa roolissaan asukashallinnon koordinaattorina hän haluaa ymmärtää asukkaiden toiveita yhä paremmin.
Julkaistu: | Artikkelit

M2-Kotien asukastapahtumat järjestetään porukalla

Kun asukastapahtuma järjestetään yhteistyössä useamman M2-Kotien alueen kesken, samalla rahalla saa enemmän. Vantaan Kuusijärvellä pääkaupunkiseudun asukkaat kokeilivat eri lajeja.