Syksyllä valitaan M2-Kotien talotoimikuntien uudet jäsenet. Jukka “Jukkis” Koskinen kertoo, miksi asukastoimintaan kannattaa osallistua.

“Olemme laumaeläimiä. Meillä on tarve kokoontua ja tehdä asioita yhdessä. Olen huomannut tämän myös työssäni ravintolapäällikkönä: Ihmiset osallistuvat innolla esimerkiksi tietovisoihin. Pelkkä ravintolassa istuminen ei riitä”, sanoo Jukka “Jukkis” Koskinen.

Jukkis valittiin M2-Kotien asukasneuvoston puheenjohtajaksi tänä keväänä. Sitä ennen hän oli neuvoston jäsen. Asukasaktiivi hän on kuitenkin ollut jo parikymmentä vuotta.

Asukastoiminta on tuonut lisämielekkyyttä vuokralla asumiseen. On antoisaa päästä järjestelemään yhteisiä asioita isännöitsijän ja muiden asukkaiden kanssa. Se on iso osa arkeani ja melkeinpä jo harrastus.”

Muiden auttaminen onkin Jukkiksella verissä ja sen ovat huomanneet myös muut. Häneltä tullaan usein kysymään neuvoa ja hän haluaa auttaa jos vain pystyy.

“Kun ihmiset tutustuvat toisiinsa, riski jäädä yksin pienenee ja naapurilta kehtaa pyytää tarvittaessa apuakin. Sitä paitsi tuttujen kanssa on kiva tehdä asioita yhdessä.”

Talotoimikunta on M2-Kotien asukastoiminnan perusta

Asukastoiminta on ARA-yhtiöissä osin lakisääteistä. Moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, että kaikkien M2-Kodeissa asuvien vuokrasta pieni osa menee asukastoiminnan pyörittämiseen.

“Koska toiminta on itse rahoittamaamme, kannattaa olla aktiivinen ja osallistua. Muutenhan maksaa turhasta”, Jukkis sanoo.

Niinpä, kun elo–syyskuussa kunkin M2-Kotien kohteen isännöitsijä kutsuu koolle asukaskokouksen, siihen on syytä osallistua. Kokouksessa valitaan talokohtaisiin asukastoiminnan ryhmiin jäsenet ja puheenjohtaja seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Talotoimikuntia on 213 ympäri Suomen.

Toimikunnat suunnittelevat ja järjestävät oman talonsa asukkaiden kesken yhteistä toimintaa, kuten tapahtumia, tempauksia ja talkoita.

Talotoimikunnan kokouksiin saa osallistua vaikka ei olisikaan jäsen. Eikä tarvitse myöskään pelätä joutuvansa hommiin vastentahtoisesti. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä toiminnasta makseta myöskään palkkaa.

“Kokouksiin voi hyvin tulla vain kuuntelemaan ja kertomaan ideoita. Olisi hyvä, että mukana olisi mahdollisimman eri ikäisiä. Näin toimintakin olisi monipuolista ja kaikkia kiinnostavaa.”

Turkulainen Jukka “Jukkis” Koskinen valittiin kevättalvella M2-Kotien asukasneuvoston puheenjohtajaksi ja vantaalainen Pia Luostarinen varapuheenjohtajaksi.

Alueryhmät järjestävät alueellista toimintaa

Asukastoiminnan seuraava taso on alueryhmät, joita M2-Kodeilla on 12. Niiden jäseniä ovat talotoimikuntien puheenjohtajat, mutta kokouksiin voivat osallistua kaikki M2-Kodeissa asuvat.

Alueryhmät järjestävät nimensä mukaisesti yhteistä tekemistä ja tapahtumia alueellisesti yhdessä sovittujen teemojen alla. Teemoja ovat esimerkiksi liikunta ja hyvinvointi tai vaikka ympäristö ja kierrätys.

“Asun itse Turussa, ja meillä on ollut esimerkiksi mölkkyturnauksia ja retki Ähtäriin pandoja katsomaan. Yhtä lailla voisi järjestää vaikka Pokemon Go -turnauksen, jossa talot kisaisivat toisiaan vastaan. Samalla nuoremmat voisivat opastaa vanhempia uusien teknologioiden saloihin”, Jukkis ideoi.

Asukastoiminnan ylin taso on asukasneuvosto, joka koostuu alueryhmien puheenjohtajista. Tätä porukkaa Jukkis nyt johtaa.

“Odotan innolla aikaani M2-Kotien asukasneuvon puheenjohtajana. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä myös M2-Kotien henkilökunnan kanssa”, Jukkis sanoo.

Asukastoiminta voi säästää myös rahaa

Aivan puhtaalta pöydältä talotoimikuntien ja alueryhmien ei tarvitse lähteä kehittämään yhteistä tekemistä. Asukasneuvosto on laatinut yhdessä M2-Kotien kanssa Asukastoiminnan käsikirjan. Se neuvoo yksityiskohtaisesti, miten asukastoimintaa toteutetaan.

Yhteinen tekeminen voi silti olla myös epävirallista ja pidemmälle vietyä. Jukkis nimittäin toivoisi, että M2-Kodeissa asuvat pitäisivät kodeistaan ja taloistaan samalla tavoin huolta kuin jos asuisivat itse omistamassaan asunnossa.

Hieman tähän suuntaan onkin jo menty parissakymmenessä pääkaupunkiseudun M2-Kotien kohteissa, joissa M2-Kotien kiinteistöhuolto on tuonut omat talkkarit takaisin. Myös siivous hoituu M2-kiinteistöpalveluiden kautta. Samalla toteutetaan Y-Säätiö-konsernin työllistämistavoitteita.

“Joku asukas voisi olla myös vaikka puolipäiväinen talonmies. Hän tuntisi talon ja sen asukkaat, ja asukkaat tuntisivat hänet. Tämä jos mikä parantaisi yhteisöllisyyttä. Kenties asukkaiden aktiivisuus voisi jossain vaiheessa vähentää tarvetta korottaa M2-Kodeissa asuvien vuokria.

Teksti: Leena Filpus

Kuvat: Susa Junnola

Tags: , , , ,

Mitä mieltä olit tarinasta?