Näistä palasista vuokrasi koostuu

Maksamasi vuokra ei synny tyhjästä. Palastelimme M2-Kotien vuokran osiin.

M2-Kodit_Vuokra_infograafi

Rahoitusvuokra

Rahoitusvuokra muodostuu asuntojen hankinta-arvosta, eli rakennus- ja tonttikustannuksista. ARA-rahoitteisissa M2-Kodeissa asuntojen rakennus- ja tonttikustannukset ovat säädeltyjä. Näin varmistetaan, että asuntojen vuokrat voidaan pitää kohtuullisina.

Pahan päivän varalle -osuus

Tämä tarkoittaa vuokran osaa, joka laitetaan talteen tulevia korjauksia ja perusparannuksia varten. Jos taloon on tulossa esimerkiksi putkiremontti, nämä säästöt tuovat puskuria.

Hoitovuokra

Hoitovuokraan sisältyvät tulevalle kaudelle suunnitellut talon ylläpito- ja hoitokulut eli isännöitsijöiden työt ja muut juoksevat huoltomenot. Nämä vuokran osat pitävät sisällään esimerkiksi rappujen siivoukset, jätehuollon, pihojen hoidon ja muut korjaukset ja hoitokulut.

Mitä se ARA taas tarkoittikaan?

ARA on lyhenne nimestä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. ARA-vuokra-asunnot ovat valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joiden asukasvalinnat tehdään tietyillä kriteereillä. Näin asuntoja voidaan tarjota niitä eniten tarvitseville. ARA-asunnoissa vuokralla ei tavoitella voittoa. Vuokraa peritään sen verran kuin sitä tarvitaan ARA-rahoituksen ohella asuntojen ja muiden tilojen rahoituksen ja hyvän ylläpidon takaamiseksi.

Tags: , ,

Mitä mieltä olit aiheesta?