Vakuutukset

1. Kotivakuutus
M2-Kodit edellyttää asukkailtaan vuokrasuhteen ehtona voimassa olevaa kotivakuutusta. Kotivakuutus korvaa muun muassa asukkaan omalle irtaimistolle tapahtuneet vahingot. Se sisältää myös vastuuvakuutuksen, jota asukas voi tarvita yllättävien asumisessa tapahtuneiden vahinkojen varalta.

2. AsumisPLUS-vakuutus
Kaikki M2-Kotien kiinteistöt kuuluvat Howden Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutuksen (AsumisPLUS) piiriin. Vahingon kärsinyt asukas maksaa mahdolliset kulut ensin ja hakee itse sen jälkeen korvausta Howdenilta.

Alla on vakuutuskorvausesimerkkejä. Vakuutustapahtumien käsitteleminen ja korvaukset ovat aina vakuutusyhtiön ja korvauksenhakijan välisiä asioita. M2-Kodit ei ole vastuussa siitä, jos asukas ei saa haluamaansa vaakutuskorvausta.

Ryhmätapaturvavakuutus/AsumisPLUS sisältää:

  • Talkoovakuutuksen. Kaikki kiinteistössä vakituisesti asuvat ja talkoisiin osallistuvat henkilöt ovat vakuutettuja. Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden kiinteistön piha-alueella, yhteisissä tiloissa ja talkoissa sekä talkootöihin liittyvillä matkoilla. Jos sinulle sattuu tapaturma talkoissa tai muuten kiinteistön alueella, käy lääkärissä 14 vuorokauden kuluessa tapaturman sattumisesta. Sinun on ensin maksettava aiheutuneet hoitokulut, minkä jälkeen voit hakea korvausta alkuperäisiä tositteita vastaan. Vakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti myös tapaturman yhteydessä vahingoittuneet silmälasit, kuulokojeen hammasproteesin sekä turvakypärän. Omaisuusvahingoissa on omavastuuosuus.
  • Avainturvan. Avainturva-vakuutuksesta voi hakea korvausta, mikäli avain on kadonnut, varastettu tai kotiisi on murtauduttu. Avainturvasta voi hakea korvausta myös ovenavauksesta, mikäli olet tahtomattasi jättänyt avaimet lukittuun asuntoon. Vahingon tai varkauden tapahduttua tilaa kiinteistön huoltoyhtiöstä oven avaaminen ja/tai lukon sarjoitus. Maksettuasi huollolle tai lukkoliikkeelle, tee korvaushakemus vakuutusyhtiöön. Avainturvasta korvataan enintään yksi vahinko vakuutettua kohden kalenterivuoden aikana.
  • Asumisen keskeytysturvan. Mikäli asuntosi on todettu asumiskelvottomaksi asunnossa olleesta tulipalosta, vesivahingosta tai luonnonilmiöstä johtuen, voit hakea korvausta Asumisen keskeytysturvasta. Korvausta ei saa esimerkiksi ennakkoon tiedossa olevien korjausten ajalta tai asukkaan tai hänen sukulaisen tahattomista tai laittomista toimista. Korvattavan asumisen keskeytymisen tulee kestää vähintään 24 tuntia, ja sen tulee olla isännöitsijän, kotivakuutusyhtiön, palokunnan tai muun soveltuvan viranomaisen toteama ja siitä tulee toimittaa vakuutusyhtiölle allekirjoitettu ja päivätty asianmukainen tosite vahinkoilmoituksen liitteenä. Enimmäiskorvaus tällaisesta vahingosta on 500 euroa asuntoa kohdannutta vahinkotapahtumaa kohden ja korvauksen voi saada enintään kerran kalenterivuodessa.

Voit tutustua AsumisPLUS vakuutuksen ehtoihin tarkemmin alla olevista linkeistä:

Lue lisää ryhmätapaturmavakuutuksen ehdoista

Vahinkoilmoituslomake 

3.  Kiinteistövakuutus
Kiinteistövakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman vakuutusehtojen mukaisen vahingon. Tällaisia vahinkoja ovat muun muassa tulipalo, putkivuoto, viemäritukos, ilkivalta, myrskyvahinko ja vastuuvahingot. Kiinteistövakuutuksesta ei korvata asukkaan aiheuttamia tuottamuksellisia vahinkoja eikä asukkaan irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja. Näitä varten asukkaalla tulee olla oma kotivakuutus.