Asumisen ympäristökysymyksiin kiinnitetään huomiota

Ekokompassi on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, jota valmistellaan parhaillaan käyttöönotettavaksi myös M2-Kodeille. Ympäristöjärjestelmähankkeen ensimmäisessä vaiheessa kymmenen pääkaupunkiseudun M2-taloa on valittu Ekokompassi-pilottikohteiksi.

Pilottikiinteistöjen painopistealueiksi on valittu energia ja jätteet. Pilotoinnin tavoitteena on löytää vaivattomia ja käyttökelpoisia ratkaisuja jätteiden lajitteluun, kierrättämiseen ja energiankulutuksen järkeistämiseen. Tavoitteena on muun muassa tehostaa jätehuoltoa ja kartoittaa mahdollisuuksia käyttää kestävällä tavalla tuotettua energiaa.

”Ekokompassi-hankkeen myötä kiinteistöjen osalta pyritään edistämään kierrätystä ja pienentämään energiankulutusta. Konkreettisena tavoitteena on pienentää jäte- ja energiakustannuksia”, kuvaa tekninen isännöitsijä Liisa Sunila.

Ekokompassiin valituissa pilottikohteissa parannetaan esimerkiksi muovien kierrätystä. Kokemusten perusteella parhaita käytäntöjä pyritään ottamaan käyttöön myös muissa kiinteistöissä.

Ekokompassi-pilottikohteet pääkaupunkiseudulla:

  • Sorakuja 5
  • Viljo Sohkasen katu 4
  • Haapalahdenkatu 1
  • Haapalahdenkatu 13
  • Kalastajanmäki 3
  • Laivalahdenkaari 18
  • Norkkokuja 3 ja 4
  • Otto Brandtin tie 17
  • Tammistonkatu 31
  • von Daehnin katu 11

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin. Järjestelmä auditoidaan käyttöönoton jälkeen ja siitä saa sertifikaatin.

Lisätietoja ekokompassi.fi