Biojätteen kierrättäminen helpottuu monessa M2-Kotien asuintalossa

Biojäte on edelleen suurin yksittäinen jätejae sekajätteen seassa. M2-Kotien tavoitteena on olla hiilineutraali vuokranantaja vuonna 2035. Tavoitteeseen pääsemiseksi tuemme asukkaitamme kestävässä asumisessa muun muassa biojätteen kierrättämistä helpottamalla.

Toistaiseksi pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun kohteissa ollut koteihin jaettava biopussietu on laajentumassa myös muualle Suomeen vuoden loppuun mennessä. Ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistettu biopussi kestää perinteistä biojätepaperipussia paremmin kosteutta ja rasvaa. Pusseille suunniteltu teline taas helpottaa ilman kiertämistä ja vähentää biojätteestä mahdollisesti aiheutuvia hajuongelmia kotitalouksissa.

Telineet ja pussit löytyvät talosta riippuen esimerkiksi jätehuoneesta, pyöräkellarista tai yhteisistä asukastiloista. Telineitä voi tarvittaessa kysellä myös oman talon huollosta.

Biopussit ovat saaneet hyvää palautetta asukkailta, joilla pussi on tähän mennessä ollut käytössä. Biojäte ei ole alkanut haisemaan, vaikka pussi ei täyttyisikään nopeasti. Pussit on koettu myös kestävinä, joka on helpottanut biojätteen kuljettamista jätehuoneeseen.

Kierrättämisen taloudelliset hyödyt

Biojätteen kierrättäminen kannattaa myös siksi, että sekajätteen kierrättäminen on kaikista jätelajeista kalleinta ja vaikeinta uusiokäytön kannalta. Biojätteestä valmistetaan uusiutuvaa energiaa ja multaa. Jätehuollon kulujen noustessa vuosittain, kierrättäminen vaikuttaa kestävän asumisen lisäksi myös suoraan siihen, miten M2-Kotien asukkaiden vuokrat kehittyvät.

Kaikki M2-Kotien asunnot ovat ARA-asuntoja. Vuokrat muodostuvat omakustannusperiaatteen mukaisesti. Käytännössä M2-Kotien asukkaat maksavat vuokraa sen verran kuin sitä tarvitaan ARA-asuntojen rahoituksen ohella asuntojen hyvän ylläpidon takaamiseksi. Jätehuolto on kiinteä osa talon ylläpito- ja hoitokuluja.

M2-Kotien tavoitteena on olla hiilineutraali vuokranantaja vuoteen 2035 mennessä. Tämä vaatii konkreettisia toimenpiteitä sekä M2-Kodeilta vuokranantajana että asukkailtamme.