Ilmastonmuutosta vastaan – M2-Kodit kohti hiilineutraalia asumista

Ilmastonmuutos ja toimet sen estämiseksi, ovat nousseet tärkeään rooliin kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä koskee myös asumista, missä M2-Kodit on tuonut hiilineutraalin rakentamisen ja asumisen tavoitteekseen lähivuosille. Haastattelimme talotekniikkainsinööri Perttu Miettistä ja saimme kuulla, miten M2-Kodit on mukana torjumassa ilmastonmuutosta.

Kohti hiilineutraalia rakentamista 

Joka vuosi ympäri Suomea nousee uusia M2-Kotien taloja. Asumisen hiilidioksidipäästöissä, itse talon rakentaminen onkin yksi suurimmista ympäristöä kuormittavista tekijöistä. Tästä syystä M2-Kodit seuraa myös rakentamisvaiheen vaikutuksia ilmastonmuutokseen. 

Uutta taloa rakennettaessa, hiilidioksidipäästöjä syntyy varsinkin talon rakennusmateriaalien tuotannosta ja logistiikasta. Suomessa suosituimpia rakennusmateriaaleja ovat betoni ja teräs, sillä ne ovat edullisia ja nopeita tapoja rakentaa uutta. Nykymenetelmillä valmistettuna taloissa käytettävä betoni ja teräs aiheuttavat melko paljon hiilidioksidipäästöjä ja siksi niihin pitää kiinnittää huomiota. 

Koska M2-Kodit rakennuttaa koteja, joihin kaikilla on varaa. Uusien talojen materiaalina käytetään yhä pääosin betonia ja taloja rakennettaessa pyritään löytämään uusia ympäristöystävällisiä tapoja betonin valmistamiseen. Samalla kun teknologia kehittyy, esimerkiksi ympäristöystävällisen betonin osalta, vähenevät myös hiilidioksidipäästöt.  

Hiilineutraaliuden näkökulmasta puusta rakennettu talo on parempi vaihtoehto, sillä puuhun sitoutunut hiili ei lisää hiilidioksidipäästöjä. Lupaavia askeleita puurakentamiseen onkin otettu viime vuosina, sillä M2-Kodit on rakennuttanut sekä Jyväskylään, että Kuopioon puukerrostaloja. Näistä korkeimmat nousevat jopa kuuteen kerrokseen ja rakentamisesta saaduilla kokemuksilla, saadaan myös tietotaitoa puurakentamisen kehittämiseksi Suomen haasteellisiin oloihin ja vaatimuksiin. Kokemuksien myötä, puurakentamisesta on tarkoitus tehdä  kannattava vaihtoehto betonin rinnalle. 

Hiilineutraalimpaa asumista uusissa taloissa

Me kaikki tiedämme, että monet vanhat talot voivat olla talvella kylmiä ja vetoisia vaikka patterit hohkavat punaisena. Samalla kesähelteillä asunnot voivat olla tukahduttavan kuumia ja monet harkitsevat viilennyslaitteiden hankkimista. 

Uusissa rakennuksissa rakennusmääräykset ovat tiukempia ja M2-Kotien talot rakennetaan A-energialuokkaan tehden niistä energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä. Uusissa taloissa hyödynnetään myös uutta teknologiaa, kuten lämpöpumppuja ja poistoilman lämmöntalteenottoa. Joihinkin kohteisiin on asennettu myös aurinkopaneeleja, joiden avulla talonsähkö voidaan tuottaa lähes kokonaan itse paikan päällä ja saadaan siten säästöä ympäristölle. 

Samoja uusia teknologioita tuodaan myös remonttikohteisiin. Talotekniikan avulla parannetaan paitsi asumismukavuutta, vähennetään myös ympäristökuormitusta. 

M2-Kotien talot toimivat päästöttömällä sähköllä

Asuintalo ja varsinkin uudempi talo itsessään, kuluttaa paljon sähköä. Sitä tarvitaan talotekniikkaan, kuten ilmanvaihtoon, maalämpöjärjestelmään, hisseihin, valaistukseen, talon saunan lämmittämiseen, parkkialueen lämpötolppiin ja valaistukseen. Jos halutaan vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin, on merkitystä miten talon sähkö on tuotettu. 

Kaikki M2-Kotien talot ovat yleissähkön osalta hiilineutraaleja, sillä niiden käyttämä sähkö on tuotettu kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä tai maakaasua.

M2-Kodit hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä

Hiilidioksidipäästöistä eroon pääseminen ei tapahdu sormia napsauttamalla. Tavoitteena on vähentää päästöjä 70 %:iin vuoteen 2030 mennessä ja olla täysin hiilineutraali 2035 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja siihen pääseminen vaatii monen eri asumisen ja rakentamisen osa-alueen huomioonottamista ja kehittämistä. 

M2-Kodit toimii avoimesti hiilineutraaliuden tavoitteessa. Pyrimme ensisijaisesti vähentämään päästöt nollaan, niin rakennusmateriaaleissa kuin talon käyttämässä energiassa. Hiilijalanjäljen minimoimisen vaihtoehtona voisi olla hiilikädenjäljen hyödyntäminen, missä kompensoitaisiin hiilidioksidipäästöjä maksamalla puiden istuttamisesta tai teknologioita, joissa hiiltä sidotaan esimerkiksi rakennusmateriaaleihin. Toistaiseksi strategiana on päästä tavoitteisiin ensiksi mainitulla tavalla.

M2-Kodit rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, joten rakentamisen  kustannukset on pidettävä edullisena. Siksi ympäristöön vaikuttavat valinnat on tehtävä huolella ja järkevästi. M2-Kodit rakennuttaa koteja itselleen ja omien asukkaiden käyttöön, joten valintojen on oltava kestäviä ja järkeviä myös pitkällä aikavälillä. 

Vanhemmat asuinrakennukset kuluttavat enemmän energiaa kuin uudet. Vähitellen myös vanhempien talojen energiatehokkuutta päästään lisäämään ja tarkoituksena on pysyä aikataulussa kohden hiilineutraalia asumista vuoteen 2035 mennessä. Vielä siihen on kuitenkin matkaa ja työtä riittää. Siksi myös jokaisen asukkaan osallistumista tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.