Kaupunkiviljelyä omalla pihamaalla

Tänä kesänä kaupunkiviljelyä oman kodin pihamaalla on päässyt kokeilemaan Espoon Kaskimaa 4:n M2-Kotien asukkaat. Urbaanissa ympäristössä toteutettavan viljelykokeilun taustalla on HSY:n koordinoima Circular Green Blocks -hanke.

Circular Green Blocks -hankkeen tarkoituksena on edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Mukana hankkeessa ovat myös Blokgarden ja Helsieni, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisia ratkaisuja viljelmien toteuttamiseksi huolto- ja tukipalveluineen. Osana hanketta toteutetaan viljelykokeiluja, joiden tarkoituksena on lisätä kaupunkilaisten kiinnostusta sekä hyötykasvien viljelemiseen että ruokasienien tuottamiseen talojen piha-alueilla.

M2-Kotien osalta kokeiluun mukaan valikoitui talomme Espoon Latokaskesta, missä asukkaat ovat kesän ajan päässeet viljelemään hyötykasveja ja osterivinokkaita omaan käyttöönsä. Kesän kokeilu käynnistyi korttelistartilla, missä asukkaita kuultiin kierto- ja jakamistalouden palveluihin liittyvistä toiveista. Kesäkuun alussa päästiin jo tositoimiin, kun talon yhteinen viljelmä perustettiin yhdessä asukkaiden ja viljely-yrittäjän kanssa. Heinäkuussa järjestettiin myös biodiversiteettipäivä, jossa syvennyttiin kaupunkiviljelyn mahdollisuuksiin ja lisättiin tietoisuutta pihan viheralueiden merkityksestä koko kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle.

Kaskimaa 4:n pihamaalla kasvatetaan osterivinokkaita.

Kaskimaa 4:n viljelykokeilu jatkuu lokakuulle saakka. Ennen laatikoiden pois noutamista kokoonnutaan vielä viettämään yhteistä sadonkorjuujuhlaa. Asukkaiden palautetta ja kokemuksia viljelykokeilusta kerätään aktiivisesti koko hankkeen ajan. Toiveena on, että kaupunkiviljely saa jatkoa myös tulevina vuosina.