Kohonneet kustannukset vaikuttavat vuoden 2023 vuokriin

M2-Kotien vuokrat nousevat vuonna 2023 keskimäärin 4,5 %. Vuokrankorotusten perusteena ovat kohonneet energia- ja huoltokustannukset sekä vakuutus- ja rahoituskulujen nousu.

Kiinteistöjen ja huoneistojen välisiin vuokrien eroihin vaikuttavat myös käytössämme oleva vuokrantasausjärjestelmä ja huoneistokohtainen jyvitys. Vuokramme koostuvat rakennus-, korjaus-, ylläpito- ja hallinnointikuluista. Vuokrillamme ei tavoitella voittoa.

Uudet vuokrat sekä käyttökorvaukset vuodelle 2023 ovat voimassa 1.3.2023 alkaen. Ajantasaiset vuokranmaksutiedot löytyvät aina OmaM2-palvelusta.