Miten määräaikainen ja toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus eroavat?

1) Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokralaiselle kalenterikuukausi.

M2-Kodeilla vuokrasopimukset ovat yleensä toistaiseksi voimassaolevia. Ne ovat voimassa, kunnes vuokralainen tai vuokranantaja irtisanoo sopimuksen. Jos sanot itse sopimuksen irti, irtisanomisaika on 1 kalenterikuukausi.

Vuokranantajan irtisanoessa irtisanomisaika on 3 kalenterikuukautta, mikäli vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden. Yli vuoden asumisen jälkeen irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin sopimuksen toinen osapuoli on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Vuokraa maksetaan irtisanomisajan loppuun asti. Jos siis irtisanot vuokrasopimuksen 15. heinäkuuta, irtisanomisaika päättyy 31. elokuuta. Heinäkuun lisäksi sinun on maksettava myös elokuun vuokra.

2) Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa sopimukseen merkittyyn päivään.

Määräaikainen vuokrasopimus sitoo vuokralaista ja vuokranantajaa samanarvoisesti. Kumpikaan ei voi irtisanoa sopimusta ennen sopimuksen päättymistä kuin yhteisellä päätöksellä.

Määräaikainen vuokrasopimus voidaan silti irtisanoa painavasta syystä tuomioistuimen päätöksellä. Syy voi olla vaikka uusi työ tai opiskelupaikka toisella paikkakunnalla.

Vaikka sopimus purettaisiinkin, saatat joutua maksamaan vuokranantajalle vahingonkorvausta, mikäli vuokranantajalle tulee tappiota tyhjäksi jäävästä asunnosta. Asiasta kannattaa neuvotella, joten tällaisessa tilanteessa on hyvä olla yhteydessä M2-Kotien asiakaspalveluun.

Erikoistapauksissa määräaikaisenkin vuokrasopimuksen voi irtisanoa. Jos esimerkiksi vuokralainen kuolee, kuolinpesä voi irtisanoa vuokrasopimuksen 1 kuukauden irtisanomisajalla.

3) Maksuhäiriömerkinnän saanutkin voi saada kodin M2-Kodeilta määräaikaisella sopimuksella.

Toisin kuin monella muulla vuokranantajalla, M2-Kodeilla maksuhäiriömerkinnät eivät ole välttämättä este asunnon saamiselle. Silloin solmitaan usein ensin määräaikainen vuokrasopimus esimerkiksi muutamaksi kuukaudeksi ja katsotaan, miten asuminen ja vuokranmaksu sujuvat. Jos kaikki menee hyvin, voidaan vuokrasopimus muuttaa määräaikaisen jälkeen toistaiseksi voimassaolevaksi.

Myös esimerkiksi määräaikaisen oleskeluluvan saaneiden kanssa voidaan solmia määräaikainen vuokrasopimus.

Vapailla vuokra-asuntomarkkinoilla tehdään usein vuokrasopimuksia, joissa ensin solmitaan 11 kuukaudeksi määräaikainen vuokrasopimus, joka jatkuu toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena.

4) Entäs vakuus, riippuuko se vuokrasopimustyypistä?

Vuokranantaja voi vaatia vuokralaista maksamaan vakuuden riippumatta vuokrasopimustyypistä. M2-Kodeilla vakuutta ei peritä, jos vuokralaisen luottotiedot ovat kunnossa.

Mikäli vuokralaisella on maksuhäiriömerkintöjä, M2-Kodit perii vakuuden, joka on sitä suurempi, mitä enemmän vuokralaisella on maksuhäiriöitä. Vakuus saa olla korkeintaan 3 kuukauden vuokraa vastaava rahasumma tai esimerkiksi Kelan maksusitoumus. Vakuus maksetaan takaisin vuokrasopimuksen päätyttyä tai vuokralainen voi pyytää sen palautusta kolmen vuoden asumisen jälkeen.

Vuokranantaja voi käyttää vakuutta esimerkiksi korvaamaan vuokralaisen aiheuttamia tavanomaista kulumista suurempia vaurioita asunnolle tai siivouskuluja, jos asunto on loppusiivouksenkin jälkeen sotkuinen. Asukasoppaasta näet, mitkä ovat vuokralaisen ja vuokranantajan velvollisuuksia.

Lue lisää, mihin asioihin vuokrasopimuksessa kannattaa kiinnittää huomioita.

Teksti Leena Filpus