ARA-asunnot – kohtuuhintaisia vuokrakoteja

M2-Kotien ARA-vuokra-asunnot mahdollistavat edullisen asumisen kolmellakymmenellä paikkakunnalla kautta Suomen. Rakentamisen säännöt ovat tiukkoja ja asunnoilta vaaditaan jo pelkästään ilmaston takia enemmän kuin joissain maissa, mikä tarkoittaa, että asuminen Suomessa on suhteellisen kallista. Lisäksi muuttoliike kasvupaikkakunnille aiheuttaa puutetta edullisista vuokra-asunnoista suurimmissa kaupungeissa. Edullisia asuntoja siis tarvitaan ja tämän asian helpottamiseksi on luotu valtion tukema järjestelmä, missä valtion arava- tai korkotukilainalla voidaan rakentaa ja korjata edullisia ARA-asuntoja. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) mahdollistaa ARA vuokra-asuntoja kohtuulliseen hintaan sadoille tuhansille asukkaille.

Mikä on ARA?

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on valtion organisaatio, jonka tehtävänä on myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia. ARA myös ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä esimerkiksi varmistaen, että ARA-järjestelmän asunnoissa noudatetaan sääntöjä asukasvalinnan suhteen.

ARAn tehtäviin kuuluu lisäksi kehittää, uudistaa ja edistää ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. ARAn periaatteena on, että jokaisella on oikeus hyvään asumiseen.

ARA mahdollistaa edullista asumista

ARA-vuokra-asuntojen vuokrat ovat säädeltyjä ja siksi niiden vuokrahinnat ovat lähtökohtaisesti edullisempia kuin vapaiden markkinoiden asunnoissa, joissa vuokran suuruuden päättää asunnon omistaja. ARA-rahoituksella rakennettuja ja kunnostettuja asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat tytäryhtiöt. Y-Säätiön omistamien M2-Kotien vuokra-asunnot ovat ARA-tuettuja ja siksi pystymme tarjoamaan edullisia vuokra-asuntoja yli 30 paikkakunnalla kautta Suomen.

ARA-vuokra-asunnot on tarkoitettu niitä eniten tarvitseville

ARA-asuntojen periaatteena on mahdollistaa hyvää ja edullista asumista niille, joille oman asunnon ostaminen tai yksityisiltä markkinoilta vuokraaminen ei ole mahdollista. ARA-asuntojen valintaperusteet on määritelty laissa ja valintaperusteena käytetään hakijan asunnon tarvetta, varallisuutta ja tuloja. Etusijalle asetetaan kiireellisessä asunnontarpeessa olevat ja pienituloisimmat hakijat.

Myös M2-Kotien asukasvalinnan kohdalla noudatetaan tarveharkintaa ja asuntoja pyritään tarjoamaan niitä eniten tarvitseville. Asuntohakemuksen jättöpäivä ei siis ole ratkaiseva, vaan asukkaat valitaan asuntotarpeen mukaan sopivista hakijoista.

Lue lisää M2-Kotien tarveharkinnasta asukkaita valittaessa.

ARA-asuntojen asukasvalinnoissa noudatetaan lisäksi valtion asettamia varallisuusrajoja, jotka vaihtelevat paikkakunnittain. Tämä mahdollistaa sen, että edullista asumista voidaan tarjota niitä eniten tarvitseville.

Lue lisää varallisuusrajoista ja katso oman paikkakuntasi varallisuusrajat.

ARA-asunnon vuokralaisena pääset vaikuttamaan

ARA-asunnoissa ja kohteissa on noudatettava lain mukaan asukasdemokratiaa. ARA-vuokratalossa sinulla on enemmän valtaa päätettäessä yhteisistä asioista verrattuna siihen, että asuisit vuokralla omistusasunnossa. Asukasdemokratian avulla voidaan lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää talojen kunnossapitoa ja hoitoa kuunnellen asukkaita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asukkailla on oikeus saada tietoa, osallistua valmisteluun, antaa lausuntoja sekä valvoa ja päättää yhteisistä asioista. M2-Kodeissa asukastoimikuntien kautta voit vaikuttaa esimerkiksi järjestyssääntöjen sisältöön, yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteisiin sekä askartelu- ja kerhohuoneiden ja vastaavien tilojen käyttöön. M2-Kodeilla asukastoimikunnat järjestävät lisäksi erilaista yhteistä toimintaa asukkailleen.

ARA mahdollistaa parempaa asumista

M2-Kotien vuokra-asuntoja on rakennettu ja kunnostettu valtion tuella ARA-järjestelmän kautta mahdollistaen edullista ja laadukasta vuokra-asumista niille, jotka tarvitsevat sitä eniten. ARA-vuokra-asuntojen asukkaana sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseen asukasdemokratian myötä. ARA myös ohjaa asukasvalintoja ja suojaa vuokralaista kohtuuttomilta vuokrakustannuksilta. Järjestelmänä ARA on mahdollistanut parempaa asumista miljoonille asukkaille Suomessa.