Asumisneuvonta auttaa arjen ongelmatilanteissa

Asumisneuvonta on luottamukseen perustuvaa ohjausta ja neuvontaa.  “Autamme asumisen häiriötilanteissa kaikkia M2-Kotien asukkaita. Tällaisia häiriötilanteita voivat olla esimerkiksi haasteet vuokran maksamisessa, muita asukkaita häiritsevä elämäntapa, häätöuhka, riitatilanteet naapureiden kanssa tai vaikka haasteet tukien ja etuuksien hakemisessa”, asumisneuvoja Sara Juntunen kertoo.

Asumisneuvojia sitoo vaitiolovelvollisuus. Kontaktit ulkopuolisiin tahoihin, kuten Kelaan, sosiaalipalveluihin tai seurakuntaan otetaan aina asukkaan luvalla. Joskus asumisneuvoja saattaa ottaa itse asukkaaseen yhteyttä. Jos esimerkiksi vuokravalvojat huomaavat jollain asukkaalla haasteita vuokranmaksussa, he voivat pyytää asumisneuvojaa olemaan yhteydessä. ”Mietimme ratkaisut yhdessä asukkaan kanssa ennen kuin tilanne kärjistyy”, Juntunen sanoo.

Asumisneuvoja voi auttaa asukasta talouden suunnittelussa ja ohjata tarvittaessa hakemaan esimerkiksi asumistukea tai toimeentulotukea tai ohjata asukkaan tämän  tarvitsemien palveluiden piiriin.  Mitä varhaisemmassa vaiheessa asioihin pystytään puuttumaan, sen helpompaa niiden selvittäminen on.

Miten hellan saa puhdistettua? Miten jätteet lajitellaan? Voiko vuokraa maksaa osissa?

Asumisneuvojalta voi kysyä vuokranmaksuun liittyvien kysymysten lisäksi myös vinkkejä asumisviihtyvyyden lisäämiseen. ”Voimme neuvoa esimerkiksi, miten hellan saa puhdistettua, miten jätteet lajitellaan tai millä keinoin voi pyrkiä energiatehokkaampaan asumiseen”, Juntunen sanoo.

Asumisneuvontaan voi olla yhteydessä myös silloin, jos naapurin kanssa on hankaluuksia. ”Pyrimme auttamaan nopeasti, niin että ratkaisujen kanssa ei tarvitse jäädä yksin.” Asumisneuvoja voi tehdä myös  isännöitsijän kanssa yhteistyötä, kun selvitetään asumisen häiriöitä tai asunnon huonoa hoitoa.

“Parasta asumisneuvojan työssä on, kun asukkaan kanssa päästään hyvään yhteistyöhön, ja asukas pystyy selviytymään ongelmallisesta tilanteesta eteenpäin,” Juntunen iloitsee.

Huhtikuussa 2016 startanneen ARA-rahoitteisen asumisneuvontahankkeen tavoitteena on rakentaa M2-Kodeille asumisneuvonnan malli, jolla pyritään puuttumaan nopeasti asumisen häiriötilanteisiin, ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja lisäämään asumisviihtyvyyttä. Palvelu on maksutonta ja neuvontaa saa sekä suomen että englannin kielellä. Asumisneuvonta palvelee puhelimitse ja sähköpostilla, yhteystiedot löydät M2-Kotien nettisivuilta.

Teksti: Linda Marttunen