M2-Kotien asukkaat mukana ilmastotoimissa –  tavoitteena hiilineutraali asuminen

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on noussut tärkeään rooliin kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä koskee myös asumista ja siksi M2-Kodit on tuonut hiilineutraalin rakentamisen ja asumisen tavoitteekseen lähivuosille. Haastattelimme talotekniikkainsinööri Perttu Miettistä ja saimme kuulla, miten M2-Kodit vuokranantajana ja sen asukkaat ovat mukana ilmastotoimissa. 

Miten asukkaat voivat ehkäistä ilmastonmuutosta?

Rakentamisen ohella, asukkaat vaikuttavat suurelta osin hiilineutraaliin asumiseen omilla valinnoillaan ja teoillaan. M2-Kodit pyrkii opastamaan asukkaitaan ympäristöystävälliseen asumiseen jokapäiväisessä elämässään ja valinnoissaan. Esimerkiksi vedenkulutus ja varsinkin lämpimän veden kulutus aiheuttaa ison määrän hiilidioksidipäästöjä, sillä vesi lämmitetään yleensä kaukolämmöllä. Noin 30 % kiinteistön lämmityskuluista kuluukin lämpimän veden lämmitykseen. Pitkä kuuma suihku voi olla nautinto, mutta ilmaston kannalta se aiheuttaa turhia päästöjä. M2-Kotien asukkaille on järjestetty vedensäästökilpailuja ja opastettu säästeliääseen vedenkäyttöön. Lämpimän veden säästäminen on helppo ja yksinkertainen toimi, johon meistä jokainen pystyy vaikuttamaan.  

Myös itse asunnon lämmitys aiheuttaa usein paljon hiilidioksidipäästöjä. Optimaaliseksi lämpötilaksi suositellaan 20-22 astetta, mutta usein pienempikin lämpötila riittäisi. Tutkimuksissa on osoitettu, että jo yhden asteen lämpötilan alennus, tuottaa 5 % säästön lämmityksessä. 

Asunnon kuumuus tai kylmyys johtuu yleensä lämpöpattereiden termostaattien ongelmista. Siksi M2-Kotien asukkaita kannustetaan olemaan herkästi yhteydessä huoltoyhtiöön vikatilanteissa. Kun lämpötila voidaan säätää sopivaksi, ei asuntoa tarvitse viilentää talvella pitämällä ikkunoita auki ja päästää lämmintä ilmaa harakoille.  

M2-Kotien asunnot lämpenevät pääosin kaukolämmöllä, jota tuotetaan monilla paikkakunnilla yhä usein fossiilisilla polttoaineilla. Jos siis haluat osallistua ilmastotalkoisiin, asunnon lämpötilan alentaminen on helppo tapa vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin. Joillain alueilla, kuten Fortumin kaukolämpöverkossa, myös kaukolämpö on tuotettu hiilineutraalisti. Lisäksi maalämpöä hyödynnetään yhä useammassa uudessa ja remontoidussa kohteessa. Monien kaukolämpöverkkojen alueilla, kuten Helsingissä ollaan siirtymässä vähitellen hiilineutraaliin tuotantoon, mikä vähentää lämmityksen ilmastokuormitusta. Kaukolämmön muuttamisessa päästöttömäksi kestää aikaa ja se vaatii rahaa. Jos siis haluat auttaa ympäristöä nyt, on lämpimän veden ja lämmön säästäminen paras keino vaikuttaa jo nyt.  

Hiilineutraalia asumista arjen toimilla

Se miten M2-Kotien asukkaat elävät normaalia arkea vaikuttaa myös ympäristöön. Esimerkiksi jätehuolto aiheuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä ja lajittelemalla kotitalousjätteet, voit vaikuttaa ilmastoon helposti. Vuokranantajana M2-Kodit on jakanut  asukkaille lajitteluastioita ja lajitteluun on kiinnitetty huomiota myös jätehuoneessa. Asuintalojen jätemäärää seurataan ja viestinnällä ohjataan parempaan lajitteluun, sillä jätemateriaalin uudelleenkäytöllä voidaan vähentää ilmastorasitusta. Kun kotitalousjätettä, kuten metallia, voidaan hyödyntää uudelleen, voidaan säästää myös talon kuluissa ja pitää vuokrat kohtuullisella tasolla.  Lue lisää miten ympäristötoimet vaikuttavat talon kuluihin.

Asukas voi myös vaikuttaa päästöjen vähentämiseen valitsemalla oman asuntonsa sähkön tuotantotavaksi sellaisen, missä ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Kaikilla sähköyhtiöillä löytyy erilaisia sopimustyyppejä, joista voi valita ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. 

M2-Kodit kannustaa myös asukkaitaan tarkkailemaan talon yleisten tilojen energiasyöppöjä. Jatkuvasti palava kellarin valo saattaa kaivata katkaisimen fiksausta tai kuumana hehkuva käytävän lämpöpatterin termostaatti korjausta. Asukkaat ovat talon parhaita asiantuntijoita ja siksi vioista kannattaa ilmoittaa. 

Vikailmoitukset: m2kodit.fi/vikailmoitus 

M2-Kotien talot toimivat päästöttömällä sähköllä

Asuintalo ja varsinkin uudempi talo itsessään, kuluttaa paljon sähköä. Sitä tarvitaan talotekniikkaan, kuten ilmanvaihtoon, maalämpöjärjestelmään, hisseihin, valaistukseen, talon saunan lämmittämiseen, parkkialueen lämpötolppiin ja valaistukseen. Jos halutaan vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin, on merkitystä miten talon sähkö on tuotettu. 

Kaikki M2-Kotien talot ovat yleissähkön osalta hiilineutraaleja, sillä niiden käyttämä sähkö on tuotettu kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä tai maakaasua. 

Kohti hiilineutraalia rakentamista 

Joka vuosi ympäri Suomea nousee uusia M2-Kotien taloja. Asumisen hiilidioksidipäästöissä itse talon rakentaminen onkin yksi suurimmista ympäristöä kuormittavista tekijöistä. Tästä syystä M2-Kodit seuraa myös rakentamisvaiheen vaikutuksia ilmastonmuutokseen. 

Uutta taloa rakennettaessa syntyy hiilidioksidipäästöjä varsinkin talon rakennusmateriaalien tuotannosta ja logistiikasta. Päästöjä seurataan niin rakennusmateriaalien, kuten betonin tuotannossa, kuin materiaalien valinnassa. Esimerkiksi kerrostalojen puurakentamisen osalta on otettu viime vuosina lupaavia askelia. 

Uudet M2-Kotien asunnot ovat energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä. Myös remonttikohteissa voidaan talotekniikan avulla parantaa asumismukavuutta ja samalla vähentää ympäristökuormitusta. 

M2-Kodit hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä

Hiilidioksidipäästöistä eroon pääseminen ei tapahdu sormia napsauttamalla. Tavoitteena on vähentää päästöjä 70 %:iin vuoteen 2030 mennessä ja olla täysin hiilineutraali 2035 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja siihen pääseminen vaatii monen eri asumisen ja rakentamisen osa-alueen huomioonottamista ja kehittämistä. 

M2-Kodit toimii avoimesti hiilineutraaliuden tavoitteessa. Pyrimme ensisijaisesti vähentämään päästöt nollaan, niin rakennusmateriaaleissa kuin talon käyttämässä energiassa. Hiilijalanjäljen minimoimisen vaihtoehtona voisi olla hiilikädenjäljen hyödyntäminen, missä kompensoitaisiin hiilidioksidipäästöjä maksamalla puiden istuttamisesta tai teknologioita, joissa hiiltä sidotaan esimerkiksi rakennusmateriaaleihin. Toistaiseksi strategiana on päästä tavoitteisiin ensiksi mainitulla tavalla.

M2-Kodit rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, joten rakentamisen  kustannukset on pidettävä edullisena. Siksi ympäristöön vaikuttavat valinnat on tehtävä huolella ja järkevästi. M2-Kodit rakennuttaa koteja asukkaiden käyttöön, joten valintojen on oltava kestäviä ja järkeviä myös pitkällä aikavälillä. 

Vanhemmat asuinrakennukset kuluttavat enemmän energiaa kuin uudet. Vähitellen myös vanhempien talojen energiatehokkuutta päästään lisäämään ja tarkoituksena on pysyä aikataulussa kohden hiilineutraalia asumista vuoteen 2035 mennessä. Vielä siihen on kuitenkin matkaa ja työtä riittää. Siksi myös jokaisen asukkaan osallistumista tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.