M2-Kodit ottaa käyttöön vuokrantasausmallin sekä jyvityksen

M2-Kodit ottaa käyttöön 1.3.2022 M2-Kotien kiinteistöjen välisen vuokrantasausmallin sekä huoneistokohtaisen vuokran jyvityksen. Näin kaikista M2-Kotien asuntojen vuokrista tulee tasa-arvoiset.

M2-Kodeille on siirtynyt taloja eri omistajilta, joilla on ollut omanlaisensa vuokrataso ja -perusteet. Siksi joidenkin asukkaiden vuokra on voinut olla korkeammalla tasolla kuin toisten.

Nyt epäkohdat korjataan tasaamalla ja jyvittämällä vuokrat niin, että jatkossa kaikki maksavat oikeudenmukaisesti asumisestaan. Uudistuksella mahdollistetaan yhdenvertainen ja selkeästi perusteltavissa oleva malli hinnoitella kiinteistön asunnot ja keskineliövuokrat myös jatkossa.

Vuokrantasauksen ja jyvityksen avulla varmistetaan oikeudenmukaisuus vuokrissa

Kiinteistöjen välinen tasausmalli, eli vuokrantasausmalli on pisteytysmalli, joka määrittelee kohteiden vuokran. Tarkoituksena on varmistaa vuokrien oikeudenmukaisuus eri kiinteistöjen välillä. Huomioon otetaan esimerkiksi talojen sijainti, ikä ja kustannukset.

Huoneistokohtaisella vuokranmäärityksellä eli jyvityksellä halutaan poistaa aiemmin syntyneet epäkohdat asuntokohtaisissa vuokrissa talojen sisällä.

Järjestelmä on M2-Kotien hallituksen hyväksymä ja se on käsitelty myös asukasneuvostossa.

Muuttuuko asuntoni vuokra?

Kiinteistö- ja asuntokohtainen vuokra voi nousta, laskea tai pysyä ennallaan. M2-Kotien keskivuokra ja kokonaisvuokrataso eivät nouse. Kaikissa muutoksissa noudatetaan ARAn vuokranmääritysohjetta.

Vuokrantasauksen myötä vuokra laskee 108 kiinteistössä, nousee 97 kiinteistössä ja säilyy ennallaan 27 kiinteistössä. Jyvitys voi kuitenkin vaikuttaa asuntokohtaisiin vuokriin.

Jos vuokraa joudutaan muuttamaan, muutos jaksotetaan useammalle vuodelle. Muutokset tehdään siirtymäaikana niin, että kiinteistökohtaiset vuokranmuutokset pysyisivät kohtuullisina.

Uudet vuokrat ilmoitetaan kaikille M2-Kotien asukkaille joulukuun aikana tulevassa kirjeessä.

Lue lisää vuokrantasauksesta ja jyvityksestä