Tarvehankinta M2-Kodeilla – Asuntoja eniten tarvitseville

Tarveharkinta ohjaa M2-Kotien asukasvalintoja ja mahdollistaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja niille, jotka tulojen tai varallisuuden takia tarvitsevat edullisempaa asumista. Tarveharkinta mahdollistaa myös asuntoja niille, jotka tarvitsevat uuden kodin kiireellisesti. Ohessa näet M2-Kotien kriteerejä noudatettaessa tarveharkintaa uusia vuokralaisia valittaessa tai jos vuokralainen haluaa vaihtaa asuntoa.

ARA-asunnoissa on noudatettava tarveharkintaa

M2-Kodit noudattaa asukasvalinnoissaan ARA-asunnoille laissa määriteltyjä tarveharkintaa ja kriteerejä. Asuntoihin ei ole jonotusjärjestelmää. Tarveharkinnalla tarkoitetaan niitä perusteita, joiden mukaan hakijalle voidaan tarjota asuntoa, millaista asuntoa hänelle tarjotaan tai missä järjestyksessä asukkaita valitaan. Asunnonhakijoita ei siis laiteta jonoon asuntohakemuksen jättöpäivän perusteella, vaan asunnon vapauduttua siihen etsitään sopiva asukas noudattaen määriteltyjä edellytyksiä.

Mikä on ARA?

Tarveharkinnan mukaan asunto sitä kiireellisesti tarvitsevalle

M2-Kodit noudattaa asukasvalinnoissa valtion määrittelemiä ARA-rahoitettujen asuntojen edellytyksiä. Yhtenä kriteerinä on asunnon tarpeen kiireellisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että ne asunnonhakijat, joiden nykyiset asumisjärjestelyt ovat erityisen vaikeat tai heitä uhkaa jääminen ilman asuntoa, tarvitsevat asuntoa eniten. Toisin sanoen esimerkiksi kodittomaksi jäämässä oleva perhe, missä on pieniä lapsia, nähdään tarveharkinnassa kaikkein kiireellisimpään ryhmään.

Toiseksi kiireellisimmän asunnontarpeen tapauksia ovat muut akuutit asunnon tarpeet, joissa henkilö on menettämässä nykyisen kotinsa tai asunto on perheelle selkeästi liian pieni. Usein erotilanteessa ilman asuntoa jäävä on usein kiireellisen asunnon tarpeessa, varsinkin jos hakijalla on pienet tulot ja ei varallisuutta. Myös terveydelliset seikat saattavat vaikuttaa kiireellisyyteen.

Tarveharkinnassa seuraavalla sijalla ovat yleensä asunnonhakijat, joiden nykyinen asunto on esimerkiksi liian kallis suhteessa tuloihin, matka työhön on liian pitkä tai nykyinen asunto on muuten epätyydyttävä tai sopimaton hakijalle. Myös yhteenmuuttavat pariskunnat, jotka tarvitsevat yhteisen kodin, kuuluvat tähän kategoriaan.

Tarveharkinta vaihtelee paikkakunnittain ja joissain kunnissa asunnon saa helpommin kun taas suuremmissa kaupungeissa ARA-vuokra-asuntoihin on enemmän hakijoita kuin vapaita asuntoja on tarjolla.

Tarveharkinta ottaa huomioon varat ja tulot

Hakijan tulot ja varallisuus on yksi kriteeri kun M2-Kotien ja muiden ARA-asuntojen vuokralaisia valitaan. Asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät pysty ostamaan asuntoa tai vuokraamaan sellaista vapailta vuokramarkkinoilta. Tästä syystä vuokralaisilta pyydetään myös tiettyjä liitteitä ennen vuokrasopimuksen solmimista. Yleensä tulo- ja verotiedot riittävät, mutta tarvittaessa pyydämme myös muita tarkentavia liitteitä ja tietoja.

ARA-asuntoihin on olemassa varallisuusrajat, mikä mahdollistaa asuntojen tarjoamisen juuri pienituloisille. Varallisuusrajat on määritelty kuntakohtaisesti ja ne ovat suhteessa yleiseen hintatasoon kyseisessä kunnassa.

Katso kuntakohtaiset varallisuusrajat!

Huomioitavaa on, että hakijan tuloja tarkastellaan kaikkien aikuisten osalta yhdessä ottaen huomioon mukana muuttavien lasten määrä. Tulojen tarkastelu mahdollistaa pienempituloisen hakijan huomioimisen asukasvalinnassa. Varallisuutena on otettava huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus, jollei sen arvo ole vähäinen.

Miten luottotiedot ja vuokrarästit vaikuttavat tarveharkintaan

Yhä useammalla asunnon etsijällä saattaa olla maksuhäiriömerkintöjä, mikä hankaloittaa asunnon saamista. Se, että hakija ei saa asuntoa maksuhäiriömerkinnän takia, ei varsinaisesti ole tarveharkinnan piirissä, mutta jos muut kriteerit asunnon saamisen kiireellisyyden ja pienituloisuuden takia täyttyvät, ei maksuhäiriömerkintä ole esteenä asunnon saamiselle. Jos asunnon hakijalla on luottohäiriömerkintöjä luottotiedoissa, M2-Kodit pyytää yleensä 1-3 kuukauden vuokratakuun ennen avainten luovuttamista. Jokainen hakemus käsitellään kuitenkin tapauskohtaisesti ja merkintöjen vakavuus vaikuttaa mahdolliseen vuokravakuuteen. Jos  maksuhäiriömerkintöjen taustalla on vuokrarästejä, ne vaativat erityisharkintaa ja jokaista tapausta käsitellään joka tapauksessa arvioiden hakija kokonaistilannetta.

Tarveharkinnan mukaan sopiva asunto sopivasta talosta hakijalle

M2-Kotien asukasvalinnoissa pyritään löytämään asukkaalle sopiva asunto. Esimerkiksi lapsiperhe tarvitsee isomman asunnon ja liikuntaesteisellä tai ikäihmisillä on tiettyjä tarpeita asunnon suhteen. Tarveharkinnassa kiinnitetään mahdollisimman paljon huomiota asukkaan tarpeisiin voidaksemme tarjota hakijalle sopivan asunnon.

Miten tasa-arvo toteutuu tarveharkinnassa?

M2-Kodit noudattaa ARA-sääntöjä tarjoten asuntoja tasapuolisesti ottaen huomioon tarveharkinnan tärkeimmät kriteerit, eli asunnon saamisen kiireellisyyden ja pienituloisuuden. Kaikenlainen syrjintä asukasvalinnnoissa liittyen esimerkiksi ikään tai alkuperään ei ole sallittua. M2-Kodeilla voi toki olla taloja, jotka ovat tarkoitettu tietylle ryhmälle esim. yli 55 vuotiaille tai nuorille. Näihin voivat hakea asukkaaksi vain kohderyhmään kuuluvat hakijat. Tarveharkinnan mukaan merkitystä ei ole myöskään hakijan nykyisellä kotikunnalla. Jos olet muuttamassa esimerkiksi opiskelujen tai työn perässä uudelle paikkakunnalle, sinulla on tasavertaiset mahdollisuudet asuntoon, jos muut tarveharkinnan kriteerit täyttyvät.