Yhdessä kohti kestävämpiä ympäristöjä

Talojemme piha-alueiden suunnittelua ja toteutusta ohjaa pian Kestävän viherhoidon käsikirja. Tulevaisuuden toiminnallamme haluamme suojella ja tukea luonnon monimuotoisuutta.

Meille on tärkeää, että toteutamme arvojemme mukaista toimintaa kaikessa asumiseen liittyvässä toiminnassamme. Yksi strategiamme päätavoitteistamme on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2035 mennessä. Lähivuosina teemme monia päästöjä vähentäviä toimenpiteitä. Tämän ohella haluamme kiinnittää huomiota myös luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen.

Kesällä alkanut projekti luonnon monimuotoisuuden toteutumisesta kiinteistöjemme pihoilla konkretisoituu myöhemmin julkaistavaan Kestävän viherhoidon käsikirjaan. Neljän tavoitteen ympärille rakentuva käsikirja luo kestävän viherhoidon periaatteet uudisrakennusten ja olemassa olevien kiinteistöjemme viheralueiden hoitoon.

Tulevaisuudessa tarkoituksemme on lisätä luonnon monimuotoisuutta M2-Kotien talojen piha-alueilla. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennamme pölyttäjäystävällisiä piha-alueita ja lisäämme niille monipuolista kasvilajistoa. Piha-alueiden monimuotoisuutta voidaan parantaa esimerkiksi muuttamalla käyttämättömiä nurmialueita niityiksi. Luonnon monimuotoisuutta lisäämällä rakennamme kestäviä ympäristöjä.

Asukkaidemme kuuleminen on meille tärkeää. Teemme työtä yhdessä asukkaidemme kanssa ja osana kestävän viherhoidon periaatteiden luomista ja käsikirjan tekoa järjestämme asukastyöpajoja. Työpajoissa keskustellaan, jaetaan ideoita ja ajatuksia monimuotoisuuden lisäämisestä. Projektin tarkoituksena on myös lisätä asukkaidemme luontosuhdetta ja tietoisuutta kestävästä viherhoidosta.

Ajatuksia luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja sen toteuttamisesta voi lukea kestävän kehityksen asiantuntijamme Tia De Godzinskyn blogikirjoituksesta.

Mehiläisiä ja viljelylaatikoita

Kesän aikana Pohjois-Pasilassa ja Latokaskessa toteutettiin kaksi luonnon monimuotoisuutta edistävää kokeilua.

Pohjois-Pasilassa sijaitsevan talomme tuuletusparvekkeelle muutti kesän ajaksi mehiläispesä luonnon monimuotoisuuden ja pölyttäjäystävällisyyden edistämiseksi. Satokauden päättyessä mehiläisten tuottama hunaja kerätään talteen ja asukkaille järjestetään hunajamaistiaiset.

Kaskimaan asukkaamme ovat kesän ajan saaneet kokeilla kaupunkiviljelyä omalla pihamaallaan. Talon pihalle tuoduissa viljelylaatikoissa on voinut kasvattaa erilaisia hyötykasveja asukkaiden omaan käyttöön. Kokeilun tarkoituksena on edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa.