Asuminen M2-Kodeilla

Asumisneuvonta M2-Kotien asukkaille

Asukkaana voit kääntyä matalalla kynnyksellä M2-Kotien asumisneuvojien puoleen, kun tarvitset neuvoja asumisen eri asioihin.

Asumisneuvojan kanssa voi selvittää vuokranmaksuasioita, asumistuen ja muiden etuuksien hakemista sekä talouden hallintaa. Tarvittaessa asumisneuvoja ohjaa tarpeenmukaisiin palveluihin. Asumisneuvojaa sitoo aina vaitiolovelvollisuus. Asumisneuvoja voi ottaa tarvittaessa yhteyttä esimerkiksi sosiaalitoimistoon tai Kelaan, mutta tekee sen vain sinun luvallasi.

Asumisneuvoja tukee asukkaita näissä tilanteissa:

  • vuokranmaksuvaikeudet
  • häätöuhkatilanteessa
  • tukien ja etuuksien hakeminen
  • muut asumisen haasteet

Jokaisella on oikeus mukavaan kotiin, jossa viihtyy. Asumisneuvoja opastaa tarvittaessa myös kodin puhtaanapidossa, jätehuollossa, energian järkevässä käytössä ja muissa kodin huolenpitoon liittyvissä asioissa. Asumisneuvoja voi auttaa myös naapuruston erimielisyyksien selvittelyssä.

Asumisneuvojat eivät voi vaikuttaa asunnon hakemiseen tai saamiseen, eivätkä he vastaanota vuokrasopimusten irtisanomisilmoituksia. Näihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asumisneuvoja ei vastaa asunnon huolto-, remontointi tai kunnostustöistä. Näihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa ensisijaisesti yhteyttä kohteen huoltoyhtiöön tai isännöitsijään. Heidän yhteystietonsa löytyvät porraskäytävän ilmoitustaululta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

M2-Kotien asumisneuvojat tavoitat

puh.  09 7742 5500
m2.asumisneuvonta@ysaatio.fi

Mitä on M2-asukastoiminta?

Mikäli haluat tutustua kiinteistösi hoitoon, päätöksentekoon M2-Kodeilla ja naapureihisi nykyistä syvällisemmin, olet tervetullut mukaan asukastoimintaan! Asukastoimintaa kutsutaan myös asukasdemokratiaksi, ja se on talon asukkaiden lakisääteistä, muodollista vaikuttamis- ja kehittämisyhteistyötä, joka tapahtuu eritasoisissa toimielimissä. Asukastoiminta on asukkaille täysin vapaaehtoista.

M2-Kotien asukastoiminta on kolmiportaista. Toiminnalla pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä.

Talotoimikunnat (213 kpl)

MIKÄ: Talokohtainen asukastoiminnan ryhmä, jonka jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahden vuoden välein. Asukastoiminta on vapaaehtoista eikä siitä makseta palkkaa.

TEHTÄVÄ: Järjestää talon asukkaiden kesken yhteistä toimintaa, esim. yhteisiä tapahtumia ja tempauksia. Toiminta rahoitetaan talokohtaisilla määrärahoilla, summa määräytyy talon neliöiden mukaan.

Alueryhmät (12 kpl)

MIKÄ: Alueryhmän jäsenet valitaan joka toinen vuosi alueellisen asukastoiminnan teemaillassa. Mukaan voi tulla kuka tahansa alueella asuva M2-Kotien asukas.

TEHTÄVÄ: Alueryhmät järjestävät alueille yhteistä tekemistä ja tapahtumia M2-Kotien ja asukkaiden yhdessä määrittämien teemojen alla. Teemoja ovat ympäristö ja kierrätys, pelastus ja turvallisuus, luonto ja retkeily, liikunta ja hyvinvointi

Asukasneuvosto

MIKÄ? Asukasneuvosto on asukastoiminnan ylin taso ja koostuu alueryhmien puheenjohtajista.

TEHTÄVÄ: Asukkaan ääni M2-Kotien hallituksessa. Ottaa kantaa M2-Kotien talouteen ja toimintaan.

Asukkailla on oikeus osallistua valmisteluun ja antaa lausuntoja muun muassa:

  • talousarvioesityksestä,
  • vuokranmääritysesityksestä,
  • talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä ja pitkänajan korjaussuunnitelmista,
  • huoltosopimuksen sisällöstä sekä huoltotehtävien järjestämisestä.

Lue lisää asukastoiminnasta. 

Vinkkejä asumiseen Näytä kaikki

Mikä M2-Kodit on?

M2-Kodit tarjoaa viihtyisiä vuokrakoteja, joihin ihmisillä on varaa.