Häiriöt ja ongelmatilanteet

Vikailmoitus

Jos havaitset talossasi tai asunnossasi kiireellisesti korjattavan vian, kuten vesivahingon, soita heti huoltoyhtiöön. Yhteystiedot löydät porrashuoneen ilmoitustaululta tai tai talosi talosivulta.

Ilmoita vähemmän kiireellisistä vahingoista nettisivustomme vikailmoituksella tai huoltoyhtiölle sähköpostitse.

Avaimet hukassa

Huoltoyhtiö avaa oven sinulle, jos avaimesi unohtuu kotiin tai katoaa. Muista, että ovi avataan ainoastaan talon kirjoilla oleville asukkaille. Tämän vuoksi on tärkeää ilmoittaa kaikkien asunnossa asuvien nimet talokirjaan.

Sinun tulee todistaa oven avaajalle henkilöllisyytesi. Oven avauksesta peritään ovenavausmaksu, joka peritään oven avauksen yhteydessä tai laskutetaan jälkikäteen (sisältää laskutuslisän).

Jos yksikin avaimistasi katoaa, ole yhteydessä huoltoyhtiöön! Olet vastuussa kadonneista ja puuttuvista avaimista. Kaikkia avaimia ei kannata säilyttää samassa nipussa.

Voit hakea korvausta oven aukaisusta, avaimen katoamisesta tai lukon sarjoituksesta aiheutuneista kustannuksista M2-Kotien asukkaiden AsumisPlus-vakuutuksen Avainturvasta.

Naapuri häiritsee

Kaikissa taloissa kuuluu normaalin elämisen ääniä. Normaalista poikkeava ja toistuvasti häiritsevä elämäntapa voi kuitenkin haitata muiden asukkaiden elämää.

Häiritsevää elämää voi olla esimerkiksi:

 • kovaääninen musiikin soitto
 • toistuvat tappelun ja huudon äänet
 • vieraiden aiheuttama meteli
 • talon yleisissä tiloissa, kuten rapussa ja pihalla metelöiminen.

Tutustu huolellisesti talon järjestyssääntöihin. Niissä kerrotaan myös talon hiljaisuusajat. Erityisesti hiljaisuusaikaan yöllä tulee välttää kovien äänien aiheuttamista.

Jos naapurisi kovaääninen elämäntapa häiritsee sinua, voit tehdä siitä ilmoituksen M2-Kodeille. Ilmoitus on aina tehtävä kirjallisena. Ilmoituksessa tulee olla sinun ja vähintään yhden häiriöstä lisäksesi kärsineen naapurin allekirjoitus. Valituksen tekijöitä ei ilmoiteta valituksen kohteelle.

Jos sait varoituksen, toimi seuraavasti:

 • Jos elämäntavastasi valitetaan, ota meihin yhteyttä selvitelläksesi asiaa.
 • Jos olet valituksen aiheesta täysin eri mieltä, voit tarvittaessa kirjoittaa oman vastineesi tilanteesta.
 • Oma aktiivisuus asioiden hoitamisessa on hyvä asia, jotta tilanteet saadaan selvitettyä ajoissa.

Säännöllisesti toistuvasta tai jatkuvasti muiden asumista häiritsevästä metelistä seuraa yleensä huomautus. Jos huomautus ei auta, annamme varoituksen vuokrasopimuksen purkamisesta. Häiriöiden jatkuessa, varoituksesta huolimatta, käynnistyy häätöprosessi. Häätöön ei siis tarvita useampaa kuin yksi varoitus.

Vuokranmaksun myöhästyminen

Jos vuokranmaksusi myöhästyy, ilmoita asiasta mahdollisimman pian M2-Kotien vuokravalvontaan. Emme voi siirtää vuokranmaksun eräpäivää. Tarvittaessa voimme kuitenkin tehdä kanssasi maksusuunnitelman vuokravelan maksamisesta pienemmissä erissä.

Asumisneuvojan puoleen voit kääntyä, kun tarvitset apua vuokravelkatilanteen selvittelyyn, asumistuen ja muiden etuuksien hakemiseen sekä talouden hallintaan. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta. Asumisneuvoja ohjaa sinut sopiviin palveluihin tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä vuokravalvontaan ja asumisneuvontaan asiakaspalvelumme kautta sähköpostitse m2.asumisneuvonta@ysaatio.fi tai puhelimitse puh. 09 7742 5500.

Asumisneuvonta

Asumisneuvonta on asukkaan apu asumisen ongelmatilanteissa.

Käänny asumisneuvojan puoleen, jos tarvitset neuvoja:

 • vuokranmaksuasioissa
 • asumistuen ja muiden etuuksien hakemisessa
 • naapurisovun ylläpidossa
 • häätöuhkatilanteessa
 • kodin puhtaanapidossa

Asumisneuvoja opastaa tarvittaessa myös jätehuollossa, energian järkevässä käytössä ja muissa kodin huolenpitoon liittyvissä asioissa. Asumisneuvoja voi luvallasi ottaa tarvittaessa yhteyttä esimerkiksi sosiaalitoimistoon tai Kelaan.

Asumisneuvonta on maksutonta ja asumisneuvojaa sitoo aina vaitiolovelvollisuus.

Jokaisella on oikeus mukavaan kotiin, jossa viihtyy. Lue asukkaidemme kokemuksia asumisneuvonnasta.

M2-Kotien asumisneuvojat tavoitat:

Lue myös: Asumisneuvonta auttaa arjen ongelmatilanteissa.

Asunnon hakemiseen, saamiseen tai vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme m2.asiakaspalvelu@ysaatio.fi.

Huolto-, remontointi- tai kunnostustöissä ole yhteydessä talosi huoltoyhtiöön tai isännöitsijään. Yhteystiedot löytyvät porraskäytävän ilmoitustaululta, asiakaspalvelusta tai oman talosi talosivulta.

M2-Kodeilla saat myös talousneuvontaa

M2-Kotien asukkaana voit talouteen liittyvissä asioissa asioida talousneuvojan kanssa.

Käänny talousneuvojan puoleen, jos

 • vuokraa on jäänyt maksamatta
 • haluat kartoittaa taloudellisen kokonaistilanteesi (tulot, menot, velat)
 • tarvitset apua talouden suunnitteluun

Mitä aiemmassa vaiheessa taloushaasteisiin puututaan, sitä enemmän on tarjolla ratkaisuja tilanteen tasapainottamiseksi. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.

Talousneuvoja palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ympäri Suomen. Pääkaupunkiseudun alueella voidaan tarvittaessa järjestää myös henkilökohtainen tapaaminen.

M2-Kotien talousneuvojan tavoitat:

Lue myös: Talous on toivoa täynnä.

Tuholaiset

Tyypillisimpiä kodeista löytyviä pieneläimiä ovat sokeritoukat, muurahaiset ja turkiskuoriaiset. Näiden lisäksi viime vuosina ovat lisääntyneet myös kodin haittaeläimet, erityisesti lutikat eli luteet.

Jos epäilet tai huomaat kodissasi pieniä tuhoeläimiä, ole välittömästi yhteydessä isännöitsijään. Tilanteeseen täytyy reagoida nopeasti, sillä muuten tuholaiset voivat levitä muihin asuntoihin ja aiheuttaa suurta harmia. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen sivuilta löytyvät tunnistamisen avuksi värikuvat yleisimmistä kodin tuholaisista sekä torjuntaohjeet.

Lue myös :

Ulkomaanmatkoilta voi tietämättään tuoda ei-toivottuja eläimiä kotiin.

Lue myös:

M2-Kotien järjestyssäännöt

M2-Kodeissa jokaisella on oikeus viihtyisään ja turvalliseen asumiseen. Meillä asukkaat huomioivat toisensa ja käyttävät yhteisiä tiloja ja piha-alueita vastuullisesti. Asukkaamme ja heidän vieraansa noudattavat lakien, asetusten sekä vuokrasopimusehtojen lisäksi järjestyssääntöjä ja talon yhteisten tilojen kuten saunan, pesutuvan ja kerhotilan tilakohtaisia ohjeita.

Yhteiset tilat

 • Sinulla on oikeus käyttää talon yhteisiä tiloja. Noudata siisteyttä ja vältä häiriöiden aiheuttamista.
 • Ulko-ovet ovat lukittuina sovittuina aikoina. Huolehdi, että ne sulkeutuvat jälkeesi.
 • Pidä kulkuväylät vapaina paloturvallisuuden vuoksi. Porrashuoneissa ei saa pitää esimerkiksi omia kynnysmattoja. Säilytä lastenvaunuja, polkupyöriä ja muita tavaroita niille osoitetuissa paikoissa, älä porrashuoneissa tai varastotilojen käytävillä. Myös porrashuoneiden edustat ja pihakäytävät on pidettävä vapaina.
 • Varastotiloissa ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa, joka lisää tulipalon vaaraa tai vaikeuttaa tulipalon sammuttamista. Älä säilytä tarpeettomia tavaroita yhteisissä tiloissa, vaan vie ne alueen kierrätyspisteeseen.
 • Jos talossa on pesutupa, suosittelemme sen käyttöä, jotta vähennät kosteusvaurioiden riskiä asunnossasi.

Pihat, parvekkeet ja huoneistopihat

 • Pihat, parvekkeet ja huoneistopihat lisäävät asumisen viihtyisyyttä. Äänten kaikumisen takia vältä yöaikaan kovia ääniä.
 • Grillatessa käytä ensisijaisesti talon grillipaikkaa, jos sellainen on. Avotulen teko ja kertakäyttögrillien käyttö on kielletty. Parvekkeilla ja huoneistopihoilla on turvallisinta käyttää sähkögrilliä. Tärkeintä on aina paloturvallisuus.
 • Huolehdi parvekkeesi tai huoneistopihasi siisteydestä ja lumen luonnista. Jos asuntoosi kuuluu huoneistopiha, pidä nurmikko ja istutukset siistinä.
 • Älä tomuta parvekkeella tai ripusta mitään parvekkeen kaiteen ulkopuolelle.
 • Huoneiston tai parvekkeen ulkopuolelle ei saa kiinnittää rakenteita tai laitteita.
 • Käytä mattojen ja vuodevaatteiden tomutukseen sekä pyykin kuivatukseen niille varattuja tiloja.
 • Huolehdi, ettei lemmikkieläimesi tee tarpeitaan kiinteistön alueelle. Lemmikit on pidettävä kytkettyinä eikä niitä saa päästää lasten leikkipaikalle. Lintuja ja muita luonnonvaraisia eläimiä ei saa ruokkia kiinteistön alueella.

Elämisen äänet

Asumiseen kuuluvat myös äänet. Esimerkiksi lasten leikeistä kuuluvat tavanomaiset äänet kuuluvat normaaliin asumiseen. Sen sijaan kovaääninen, toistuva tai pitkäkestoinen meteli tai koiran haukunta on häiritsevää ja sen aiheuttamista on vältettävä. Anna naapureille yörauha välttämällä kello 22–07 pyykin pesua, remontoimista tai muuta sellaista toimintaa, josta syntyy kovaa ääntä tai tärinää.

Jätteet

 • Lajittele jätteet ohjeiden mukaisesti ja vie ne talon keräysastioihin. Sinun tulee huolehtia kiinteistön jäteastioihin kuulumattomien jätteiden, kuten huonekalujen ja vaarallisten jätteiden, viemisestä kunnallisiin keräyspisteisiin.
 • Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai esineitä, jotka saattavat tukkia ne.

Tupakointi

 • Tupakointi on kielletty yhteistiloissa ja huoneiston sisätiloissa vuokrasopimusehtojen mukaisesti.
 • Savuttomissa kiinteistöissä tupakointi on kielletty koko kiinteistön alueella lukuun ottamatta erillistä tupakointitilaa, jos kiinteistön alueella on sellainen.
 • Tupakointikielto koskee myös sähkötupakointia.

Pysäköinti

 • Pysäköinti on sallittua kiinteistön alueella ainoastaan merkityillä paikoilla. Muualla kiinteistön alueella on sallittu vain tilapäinen huoltoajo. Pelastustiet on pidettävä vapaina.
 • Autopaikat ovat pääsääntöisesti varattu autopaikkasopimuksen tehneille talon asukkaille. Sopimusehdoissa on määritelty tarkemmin niiden käytöstä.
 • Vieraspaikat on tarkoitettu asukkaiden vieraille tilapäiseen pysäköintiin.

Viat ja puutteet

Ilmoita kiinteistön huoltoyhtiöön mahdollisista vioista ja puutteista. Sinulla on velvollisuus tehdä ilmoitus aina, kun vika tai rikkoontuminen saattaa aiheuttaa lisävahinkoja, ellei sitä korjata heti.Jos haluat remontoida tai maalata, sovi etukäteen asiasta isännöitsijän kanssa.

Järjestyshäiriöt

Jos havaitset järjestyshäiriöitä tai puutteita turvallisuudessa, olisi hyvä keskustella asiasta ensin häiriön aiheuttajan kanssa. Ilmoita toistuvasta häiriöistä kirjallisesti isännöitsijälle, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Valituksen kohteella on oikeus kertoa oma näkemyksensä asiasta. Rikosepäilyistä tulee aina tehdä ilmoitus poliisille.

Lain mukaan vuokranantaja voi irtisanoa tai purkaa vuokrasopimuksen, jos vuokralainen viettää häiritsevää elämää, hoitaa asuntoa huonosti tai rikkoo terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä.

Kiinteistön rakenteita tai istutuksia tahallisesti vahingoittaneella on aina korvausvelvollisuus.

Vinkkejä asumiseen Näytä kaikki