M2 Uuras yhdistää työn ja asumisen

Uuras näkyy tulevaisuudessa asukkaiden palveluissa, taloissa ja koko M2-Kotien toiminnassa. Tänä syksynä käynnistyy mm. Uuraaseen liittyvä työtalkkaritoiminta pilottihankkeena.

M2-Kodit - valitettavasti juttuun liittyvä kuva puuttuu

Y-Säätiön omistama M2 ja Demos Helsinki kehittivät viime vuonna konseptikokonaisuuden, jossa  haluttiin vastata tulevaisuuden kohtuuhintaisen vuokra-asumisen haasteisiin. M2:n vuokralaisina asuu paljon ihmisiä, jotka kaipaavat lisätuloja tai eivät syystä tai toisesta ole tällä hetkellä palkkatyön piirissa. Toisaalta myös freelancerius ja muut uudet työsuhdetyypit yleistyvät Suomessa jatkuvasti. Kun työllistymisen teema nousi kehitysvaiheen keskusteluissa toistuvasti esille, päätettiin käynnistää osahanke nimeltä M2 Uuras.

Uuras on asumisen ja työnteon yhdistävä kokonaisuus, joka näkyy tulevaisuudessa asukkaiden palveluissa, taloissa ja koko M2-Kotien toiminnassa. Tänä vuonna Uurasta on ryhdytty toteuttamaan pilottihankkeiden ja kokeilujen avulla, joissa kerätään kokemuksia tarkemmin rajatun palvelukonseptin rakentamista varten.

Kesällä M2 ja Demos Helsinki pyörittivät kaikille avointa Hoffice-työtilaa Jätkäsaaressa. Kesäkuussa järjestettiin myös Uuden työn messut, joilla esiteltiin alustatalouden palveluita, mikroyrittämistä ja muita työllistymismahdollisuuksia. Elokuussa ideoitiin Uuras-taloa Flow Talks -tapahtumassa.

Syksyn aikana M2-Kotien asukkaiden työllistymistä ryhtyy edistämään työtalkkari, joka koordinoi töitä työpankin kautta ja auttaa asukkaita löytämään lisätienestien mahdollisuuksia. Erilaisia kiinteistöhuollon yksinkertaisia tehtäviä joukkoistetaan talon sisällä työpankin kautta. Suunnitteilla on myös pihatöiden tekoon keskittyvä pihatyöryhmä, johon asukkaat pääsevät mukaan.


Mitä mieltä olit aiheesta?